En bild av framtidens mobilitet växer fram


Bildelningstjänster, självkörande bilar och nya affärsmodeller. Bilindustrin förbereder sig inför en gigantisk omställning.

– Men ingen vet riktigt hur människor ställer sig till det nya mobilitetstänket. Det försöker vi ta reda på i forskningsprojektet Sesma, säger projektledare Lars-Olof Johansson på Högskolan Väst.

Hur ser Trollhättebornas resmönster ut idag? Kan de tänka sig att dela en självkörande bil eller vanlig elbil med andra? Hur kan Trollhättans nya bostadsområden formas för att underlätta smart mobilitet?

En mängd viktiga frågor undersöks i Sesma-projektet där bland andra biltillverkaren Nevs, Trollhättans stad, Drive Sweden och Högskolan Väst deltar. Projektet pågår fram till början av 2021 och flera delprojekt löper parallellt.

Ser rörelsemönster i staden

– En tidsgeografisk studie har genomförts i liten skala inför en kommande större studie. Personer dokumenterar sina bilresor i vardagen och med det som grund kan vi se rörelsemönster i staden. Vi följer också upp med djupintervjuer om varför resorna gjordes, om personernas övergripande transportbehov med mera, berättar Lars-Olof.

Ett syfte är att undersöka möjligheter till samåkning och delning av bil. Ett bildelningstest planeras i Trollhättan i höst med tre elbilar från Nevs.

Testar ny bildelningstjänst

– NEVS har lanserat en betaversion av sin första bildelningstjänst NEVS Share i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Där deltar personer som hyr ut sin bil eller hyr andras bilar via en app. Det går bland annat ut på att lära mer om hur en bildelningstjänst fungerar i praktiken. Forskare i Sesma bidrar genom att genomföra djupintervjuer.

Trollhättebor bjuds in till medborgardialog

Två andra aktiviteter planeras under året. Dels ska Trollhättebor bjudas in till medborgardialog i höst där de får tycka till om hållbarhets- och mobilitetsfrågor. Planen är också att arrangera ett ”Innovation-jam” där studenter ska jobba med problemlösning för att göra smarta mobilitetstjänster mer accepterade.

– Så här långt ser vi värdet av att ha ett nära samarbete mellan näringsliv, myndigheter och akademin. Vi forskare kan ta mediatorrollen i den här typen av utvecklingsarbete, för det handlar mycket om kommunikation mellan stadsplanerare, biltillverkare och invånare.

– Vi hoppas att det här projektet genom vårt samarbete och våra acceptansstudier, ska kunna hjälpa till med den stora omställningen. Det kan bidra till fördjupad kunskap och ökad tillit kring framtidens smarta mobilitetssamhälle.


Andra läste också