Hammarby Sjöstad testar att spara energi med energigemenskaper


Energigemenskaper kan vara ett effektivt svar på energiomställningens utmaningar, och kan bidra till kraftigt sänkta topp-effektbehov och energibesparingar på upp till 30 procent. Nu etableras demonstrationsprojekt för energigemenskaper i Örebro och Stockholm, där RISE tillsammans med KTH ska undersöka möjligheterna till delning av energi mellan fastigheter, lokal solelproduktion och lokala energilagringslösningar.

I projektet bildas två energigemenskaper i ett befintligt bostadsområde i området Hammarby Sjöstad och i det nybyggda bostadsområdet Tamarinden i Örebro. Energigemenskaperna kommer ge möjlighet till delning av energi mellan fastigheter, lastbalansering, lokal solelproduktion och lokal användning av batterilösningar. Tillsammans har piloterna potential att halvera effektbehovet och spara cirka 30 procent av energibehovet för de fastigheter som ingår i energigemenskapen.

LÄS OCKSÅ: ElectriCITY i stort projekt för nya energilösningar

Monica Axell, Forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

– Från RISE sida är vi väldigt glada att vi tillsammans med KTH har fått uppdraget att samarbeta med och studera två piloter för energigemenskaper, med målet att formulera riktlinjer för upphandlingar och regelverk så att tjänster, innovationer och affärsplaner kan skapas för att realisera effektiva energigemenskaper i Sverige, säger Monica Axell, Forsknings- och affärsutvecklare på RISE. 

Pilotprojekteten i Tamarinden i Örebro omfattar 700 lägenheter, Örebro kommun har en långsiktig ambition att implementera detta i alla lägenheter i Örebro. Pilotprojekten i Hammarby Sjöstad omfattar 672 lägenheter. Ambitionen är att sprida detta vidare inom stadsdelen och till andra stadsdelar. Pilotprojekten är valda för att vara replikerbara och skalbara mot minst 80 procent av Sveriges fastighetsbestånd. Demonstrationen kommer alltså att ske både i ett befintligt område och ett nybyggt bostadsområde, något som är viktigt då de sociala utmaningarna som ska undersökas förväntas se olika ut beroende på om bostadsområdet är befintligt eller nybyggt. 

– Vi ser ett behov av att undersöka möjligheter och utmaningar kopplat till lokal lastbalansering och delning av energi eftersom det både kan fungera som en morot för lokala samhällen att satsa på smarta och hållbara energilösningar, men även ge systemtjänster till energisystemet i stort, säger Peter Bennewitz, forskningshandläggare vid Energimyndigheten, som finansierar projektet.

Om projektet 
Projektet leds av forskningsinstitutet RISE och kommer att pågå under drygt tre och ett halvt år med start 31 mars 2021. Övriga projektmedlemmar är KTH, Örebro kommun, ElectriCITY, Ellevio, Enstar, KTC, Siemens, E.On och Örebrobostäder. Projektet finansieras av Energimyndigheten.


Andra läste också