Enstar fortsätter att utveckla stadsdelen Hammarby Sjöstad


Hammarby Sjöstad är en unik stadsdel i Sverige. Stadsdelen utvecklades, planerades och byggdes på ett sätt man aldrig tidigare gjort, med en ambition om en hållbar och miljövänlig stad. Stadsdelen är fortfarande en internationell referens vid planering av nya städer och stadsdelar.

Utvecklingen av stadsdelen pågår fortfarande, dock är det nu de boende i Hammarby Sjöstad som driver utvecklingen genom Sjöstadsföreningen och medborgarinitiativet Hammarby Sjöstad 2.0. Initiativet syftar till att förnya en stad.

En del av målsättningen med Hammarby Sjöstad 2.0 är att nå målet ”Under 100” vilket syftar till att den gemensamma energiförbrukningen för stadsdelen ska komma ner i genomsnitt under 100 kWh/m²/år.

Enstar spelar en stor roll i arbetet att nå målet ”Under 100”. Med huvudkontor i Hammarby Sjöstad drivs ett tätt samarbete med merparten av föreningarna i området. Samarbetet med föreningarna inleddes 2013 och har sedan dess resulterat i 14 genomförda energientreprenader som tillsammans genererar en årlig besparing om ca 7 000 MWh. Den genomsnittliga energiprestandan för dessa föreningar har sjunkit till ca 85 kWh/m²/år.

Martin Rettig, vice VD & Försäljningschef

”Det är inspirerande att få vara med och förnya en stad och ta Hammarby Sjöstad till 2.0. Särskilt inspirerande är samarbetet med alla drivna och miljömedvetna människor säger Martin Rettig (Vice VD) Enstar AB”

Under 2019 har ytterligare 12 samarbeten inletts där merparten av dem ingår i en unik gruppupphandling för energientreprenader. Målsättningen för dessa samarbeten är att generera ytterligare ca 7 000 MWh i årliga besparingar.

John von Wowern (VD) Enstar AB

”Det är fantastiskt roligt att vi lyckats åstadkomma denna gruppupphandling där vi samlar så pass många bostadsrättsföreningar och att de lyckats fatta gemensamt beslut. Det är en häftig känsla när det är så stort engagemang i denna stadsdel, säger John von Wowern (VD) Enstar AB”


Andra läste också