Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden


En positiv start på året för bostadsmarknaden och ekonomin i övrigt samt förhoppningar om att vaccinationsprogrammet mot Covid går bra ger stabilitet. Vi räknar med att bostadspriserna stabiliseras på den höga nivån vi har nu ett tag samtidigt som marknadsaktiviteten fortsätter att vara hög med många sålda bostäder. På Erik Olsson har vi aldrig förmedlat så många bostäder som under 2020. Antalet sålda bostäder ökade med drygt 15% medan omsättningen ökade med hela 20%.

Både köpare och säljare har anpassat sig väl efter det nya arbetssättet vi tillämpar på Erik Olsson sedan en tid för att fortfarande kunna erbjuda trygga och säkra bostadsaffärer, både i ett ekonomiskt och ett hälsomässigt perspektiv. Många kunder uppskattar att en del fysiska möten kan ersättas av digitala, eller inte genomförs alls, och man har förståelse för att det kan behövas lite längre framförhållning med att boka in privata fysiska visningar för att separera sällskap från varandra. Många inleder samtal med banken tidigt i processen. Det är bra eftersom vi ser tecken på att bankerna behöver lite längre tid på sig att ge besked nu jämfört med tidigare.

Vi får rapporter från våra mäklare om att fler kunder vågar köpa nytt redan innan de säljer. Det visar att oron för stora negativa förändringar på bostadsmarknaden har minskat. Tillförsikten har ökat på ett sätt som får köparna att agera. Det blir spännande att se hur Erik Olsson Bostadsindex har utvecklats när vi uppdaterar det i februari. Vårt råd är fortfarande att sälja innan man köper nytt om man vill minimera den ekonomiska risken i sin bostadsaffär. Den som säljer först behöver aldrig tvingas att acceptera en ofördelaktig försäljning.

Erik Olsson Nyproduktion förklarar det ökade suget efter nyproduktion de möter med att de senaste årens minskade volymer av påbörjade nyproduktionsprojekt i kombination med förväntningar på en lång tid med låga bolåneräntor och en haussad begagnatmarknad ger ett gynnsamt marknadsklimat för nyproduktionsförsäljningen. Nyproduktionen har också en unik fördel i att kunna påverka produkten efter marknadens ändrade preferenser. På sikt kan det göra nyproduktionen än mer attraktiv jämfört mot att köpa begagnat på successionsmarknaden.

Så länge det inte blir tydliga bakslag för vaccinationerna räknar vi med att bostadsmarknaden får en bra start på säsongen tack vare låga räntor och ökat tillförsikt. Effekterna av Covid kommer nog att påverka oss länge till på ett sätt som gör att många får nya boendebehov, och dessutom prioriterar bostaden högre. Eftersom bostadspriserna redan är så höga genom att mycket av de positiva förväntningarna redan är diskonterade, räknar vi med att priserna stabiliseras snarare än att de ökar samtidigt som vi tror att marknadsaktiviteten fortsätter att vara hög med många sålda bostäder.

I Stockholm har marknaden kommit igång ordentligt. Trenden att många söker en lite större bostad finns kvar. Vi har många visningsbesökare och höga försäljningspriser. Både köpare och säljare uttrycker sig ofta positivt om bostadsmarknaden på ett sätt som skapar tillförsikt. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är runt 18%.


Andra läste också