Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden


Erik Olsson Bostadsindex visar att prisförväntningarna minskar. Nettot på 27 innebär ändå att prisförväntningarna är högre ställda nu än innan pandemin trots oro i världen och stigande räntor. Köpet av en bostad planeras med lägre kalkylränta och lägre belåning. Nästan var fjärde visningsbesökare vill lägga mindre pengar på boendet när pandemirestriktionerna är borta.

Det finns en konflikt mellan en tro på högre bostadspriser, som med stigande räntor ger högre boendekostnader å ena sidan, och en vilja att lägga mindre av konsumtionen på boende å andra sidan.

Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, visar att visningsbesökarnas förväntningar på bostadspriserna har minskat något. Nettot (de som tror på prisökning minus de som tror på sänkning) har minskat till 27%. Prisförväntningarna är ändå högre nu än de var före pandemin trots att priserna har ökat mycket under pandemin. Att så många räknar med stigande bostadspriser är överraskande. Förutom ett väldigt spänt militärpolitiskt läge och ovisshet om hur borttagna pandemirestriktioner påverkar bostadsmarknaden, har en stigande inflation redan fått de långa bolåneräntorna att stiga. Dagens prisförväntningar och högre räntor tyder på att man räknar med att bostaden snarast får en större del av den totala konsumtionen. Det motsätts av att nästan en fjärdedel av visningsbesökarna vill spendera en mindre del av sin konsumtion på boendet nu än de gjorde under pandemin nu när restriktionerna tagits bort igen.

EOBi visar att visningsbesökarna kalkylerar med 0,29% lägre rörlig bolåneränta på 2,38%. Att köpen baseras på en lägre bolåneränta överraskar eftersom det talas mycket om att ekonomin, inflationen och bolåneräntorna vaknar till liv nu när Sverige resten av världen öppnar upp nu efter pandemin och den höga inflationen redan har fått de bundna bolåneräntorna att öka. Marginalen mot nuvarande rörlig bolåneränta är tillbaka nere runt 1%. Den ökade räntekänslighet som lägre kalkylräntor ger motverkas av att EOBi visar att trenden med en paus i ökningen av belåningsgrad förstärks. Trots det är det hela 81% av visningsbesökarna som planerar att ha en belåningsgrad över 50% så de påverkas av amorteringskravet som baseras på belåningsgraden. Det är färre, med ”bara” 44%, planerar att belåna över 70% så de tvingas amortera maximalt baserat på belåningsgrad. Rekordet på 7% sattes augusti 2020. Många års unikt låga räntor med ökande bostadspriser och bostadslån har gjort räntan till en ännu viktigare faktor för bostadsmarknadens utveckling. I det perspektivet är det skönt att man planerar en lägre belåning. Den minskar risken för ogenomtänkta politiska åtgärder för att dämpa belåningen.

– Erik Olsson Skräckindex” som mäter rädslan i marknaden, visar att nervositeten vid försäljningen av den egna bostaden har minskat. Hela 60% föredrar att chansa för att få ett högt slutpris i stället för att riskminimera. Risken ökar i onödan genom att färre än förra kvartalet avser att sänka den ekonomiska risken i sin bostadsaffär genom att sälja innan de köper nytt. Nu är det bara 45% (48% nov 21 och 59% aug 21) av de som både skall köpa och sälja som säljer först. Fördelen med att sälja innan man köper nytt är att man aldrig tvingas sälja till ett lägre pris än tänkt mot sin vilja. Att färre än hälften väljer att sälja först visar att oron för hur bostadsmarknaden blir i vår är ganska låg trots stigande inflation med höjda bolåneräntor, ett osäkert säkerhetsläge i världen samt osäkerhet om hur bostadsmarknaden utvecklas nu när restriktionerna avskaffats en gång för alla. Förmodligen är det ett lågt utbud som gör att inte fler väljer att minska den ekonomiska risken i bostadsaffären genom att sälja först.

– Erik Olsson Nyproduktion berättar att intresset för att köpa och bo nyproducerat fortsatt är väldigt stort. Intresset för nybyggda fjällbostäder och nyproduktion av småhusprodukter är extra hett just nu, säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm är utbudet fortfarande lågt så att det inte krävs så stor efterfrågan för att behålla en balans mellan utbud och efterfrågan som ger en stabil marknad med få osålda bostäder. Små lägenheter är svårare att sälja främst på grund av finansieringen. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är 23%.

Faksimil


Andra läste också