Henriksdalshamnen...

BÅTKLUBBEN

85 barn

Båtklubben

Hammarby Sjöstad

Förskolan Båtklubben

Förskolan ger barnen möjligheter att utvecklas och lära i mindre barngrupper i vårt arbete med “En förskola – Ett arbetslag”. Förskolans ledord är Tydlig, Tillåtande och Tillgänglig och genomsyrar miljö och material likväl som förhållningssätt till barnen.

Förskolan har organiserat barnen i grupper om 10-15 barn. Våra basgrupper möter en miljö som utgår från ett “verkstadstänk”. En miljö för barnen där allt material är tydligt presenterat, tillgängligt för barnen att själva kunna göra aktiva val och där materialet tillåts användas utifrån barnens tankar och önskemål. Vi har skapandeverkstad, naturvetenskaplig verkstad, bygg- och teknikverkstad, matematikverkstad, språk- och kommunikationsverkstad samt drama och rollek. Alla verkstäder inreds för att stödja läroplanens målområden för Utveckling och lärande. 

ANTAL BARN: 85
Förskolan Båtklubben:
Båtklubbsgatan 11-13
120 71 Stockholm
Tel: 08-508 425 61

Lilian Westlund,Biträdande förskolechef
08-508 425 45

Organisationsform: Kommunalt

Förskola Båtklubben

Allt du behöver veta om
Båtklubbens förskola

Stäng meny
Translate »