Fryshuset tilldelas Årets hjulklapp av Riksförbundet M


Fryshuset tilldelas Årets hjulklapp av Riksförbundet M för arbetet med ungdomar inom projektet MIU – Motorintresserad ungdom, en verksamheten som vänder sig till unga som älskar bilar och motorer. Motorintresserad ungdom fokuserar på att erbjuda trygga mötesplatser där motorintresserade unga får möjlighet att utvecklas under handledning av vuxna förebilder.

M Sverige Årets Hjulklapp 2022 Fryshuset pristagarna kopiera
M Sverige Årets Hjulklapp 2022 Fryshuset pristagarna

De senaste tre åren har Fryshuset organiserat verksamheter för motorintresserade ungdomar i samarbete med ett antal kommuner i landet. På varje plats där projektet drivs utbildas unga team som själva får planera och arrangera aktiviteter, vilket ger unga chansen att själva utbildas till ledare under handledning av vuxna förebilder.

En regeländring sommaren 2020 gjorde det enklare att bygga om och registrera bilar till A-traktorer. Det har medfört att antalet så kallade EPA-traktorer har ökat samtidigt som intresset har ökat bland unga.

– Regeländringarna och den frihet som A-traktorn ger har gjort att gruppen motorintresserad ungdom ökat kraftigt i landet, en grupp som många gånger är svår att nå för vuxenvärlden, säger M Sveriges vd Caroline Drabe.Med projektet Motorintresserad ungdom vänder sig Fryshuset till grupper av unga som sällan uppmärksammas eller uppmuntras i positiva sammanhang.

– Verksamheten Motorintresserad ungdom är ett lysande exempel på den stora positiva effekt som uppstår när vi väljer att fokusera på ungas styrkor istället för att fastna i problembilder. Ser vi en person med brinnande intresse för sitt fordon och ljudet i fordonet? Eller ser vi en störande bråkig person som är ett problem för samhället? För Fryshuset var svaret lätt, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset.

Juryns motivering till Årets hjulklapp lyder:


”Fryshuset har med projektet ’MIU – Motorintresserad ungdom vänt sig till grupper som sällan uppmuntras eller uppmärksammas i positiva sammanhang: de som har bilar och motorer – inte minst A-traktorn – som intresse. A- traktorn ger många ungdomar ökad mobilitet och frihet. Med A-traktorn följer också i många fall ett intresse för fordonsteknik, en meningsfull fritid och ett socialt sammanhang. Där Fryshuset bedrivit MIU har ungdomar fått ökade möjligheter att utöva sitt intresse, träffa likasinnade och få en avspänd och naturlig kontakt med vuxenvärlden.”

Om Årets hjulklapp
M Sverige är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter. Riksförbundet M Sverige har delat ut utmärkelsen ”Årets hjulklapp” årligen sedan år 2000 till en person eller organisation som har arbetat med organisationens hjärtefrågor: trafiksäkerhet, mobilitet, bilekonomi eller miljö̈. Tidigare mottagare har varit forskare, opinionsbildare, organisationer, pedagoger, poliser, politiker och produktutvecklare. Pristagaren får förutom äran ett diplom, samt skog för 10 000 kronor planterad i området runt Victoriasjön i östra Afrika via VI-Skogen. https://msverige.se/


Andra läste också