Så hanterar vi på Sjöstadsbladet era personuppgifter.

Hantering av personuppgifter Den nya dataskyddslagen GDPR började gälla 25 maj 2018. Den nya lagen ersätter personuppgiftslagen (PUL). Det är viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras hos oss på lokaltidningen.

Denna informationstext förklarar hur vi på Hammarby Sjöstad egen lokaltidning Sjöstadsbladet hanterar dina personuppgifter i relationen till oss. Informationen vänder sig till dig som Kund hos oss, som köper prenumeration eller anmält sig till nyhetsbrevet. Besöker vår hemsida, eller andra sociala medier vi verkar i. På andra sätt kommunicerar med oss. Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med lagstiftningen och skyddsförordningar. Vi behandlar era personuppgifter i samband med bokningar av prenumerationer och andra aktiviteter. Ni samtycker om era personuppgifter i markandsföringssyfte (e-postadress) för nyhetsbrev, etcetera. Vilka personuppgifter behandlas av Sjöstadsbladet?

I samband med prenumeration hanterar Sjöstadsbladet nedanstående uppgifter som ni själva har lämnat till oss.

Beställning av prenumeration, månads och årsbokningar. Namn, adress, E-mail, telefon, betalningshistorik Utskick med nyhetsbrevet samt i samband med marknadsföring av aktiviteter. Varför samlar vi in personuppgifter om dig?

För att vi skall ge den bästa möjliga upplevelsen samt att vi behöver det för att kunna kontakta er på flera olika sätt, vidare att kunna identifiera dig vid anmälan till prenumeration och nyhetsbrev. Uppgifterna används för de tjänster du har beställt. Vi använder även era personuppgifter för administration.

Vi använder ditt namn för att identifiera dig och din beställning. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Om du har godkänt vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig. Det är din e-postadress som används. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de nyheterna, erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter Sjöstadsbladet lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste bokning genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare.

Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress avanmäla dig och få alla dina uppgifter raderade.

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller vårt magasin sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet och prenumeration.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som ar gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vilka rättigheter har du som kund hos Sjöstadsbladett?
Du har alla rättigheter! När du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till prenumeration o dyl. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på nedanstående adress.

OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post.

Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR). https://www.imy.se/gdpr/