Här finner du skyddsrummen som finns i Hammarby Sjöstad


Med tanke på situation i Ukraina, kommer det en del frågor om skyddsrum till oss på Sjöstadsbladet. I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum och i Hammarby Sjöstad finns det 21 stycken som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. På vår karta ser du var skyddsrummen finns för 2 397 personer i Hammarby Sjöstad.

Vid höjd beredskap

Om skyddsrummen behöver användas i krig eller om regeringen meddelar höjd beredskap, ska skyddsrummen kunna ställas i ordning inom två dygn. Vid höjd beredskap kommer fastighetsägaren att tillse att skyddsrummet är i funktion och att det finns tillgång till skyddsrummen.

Om det råder höjd beredskap och du hör ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme.

skyddsrum i hammarby sjöstad
skyddsrum i Hammarby Sjöstad

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Du går helt enkelt till det som ligger närmast eftersom det inte är säkert att du befinner dig hemma när du behöver söka skydd. Var närmsta skyddsrum finns hittar du nedan på vår karta över skyddsrum i Hammarby Sjöstad.

2002 byggdes de sista statliga skyddsrummen i Sverige. Då togs beslutet att man inte längre behöver bygga skyddsrum när man bygger nya fastigheter.

KLICKA HÄR FÖR STÖRRE FORMAT PÅ KARTAN * Källa: MSB, Illustration lokaltidningen Sjöstadsbladet

Hammarby Sjöstads lokaltidning Sjöstadsbladet – karta över skyddsrummen i Hammarby Sjöstad.

I Hammarby Sjöstad stadsdel finns 21 skyddsrum, med plats för 2 397 personer. Ett av de större skyddsrummen ligger under Hammarby Kajgata 12.

Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som har uppdraget att genom kontroller se till så att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret.

Skyddsrummen är utformade för ett visst antal personer. Just nu finns det endast plats för 2 397 Sjöstadsbor. Om man använder skyddsrummet till så många människor som rummet är byggt för, ska man kunna vistas där utan avbrott i minst tre dygn, se kartan för antal personer som det är avsatt för. Skyddsrummen är byggda för att kunna skydda mot stötvåg och splitter från exempelvis en granatexplosion, brand samt kemiska stridsmedel och strålning från radioaktiva ämnen.

När ett skyddsrum är klart att användas ska det finnas vatten upptappat i kärl, värme, ventilation och toalett möjligheter. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet. Mat och exempelvis hygienprodukter finns inte i skyddsrummen. Det behöver du ta med själv, se checklistan;

Bra att ta med till skyddsrummet

 • Vatten i flaska eller dunk
 • Mat som tål rumstemperatur
 • Hygienartiklar
 • Toalettpapper
 • Mediciner
 • Första hjälpen-utrustning
 • Varma kläder
 • Värdehandlingar (id-kort/körkort,pass, kontanter och kontokort)
 • Nycklar
 • Mobiltelefon + laddare eller powerbank
 • Ficklampa

Andra läste också