Kontorsinredaren DPJ Workspace flyttar till Hammarby Sjöstad


2020 har inneburit ett rekordår för den svenska kontorsinredaren DPJ Workspace som expanderar kraftigt, såväl i Sverige som i andra europeiska länder. Den totala försäljningen ökar från 250 miljoner till 360 miljoner kronor, samtidigt som antalet anställda nästan tredubblats under året.

DPJ Gruppen har en fortsatt mycket stark utveckling trots Coronapandemin som påverkat oss alla. Där många företag i branschen valt att permittera personal har DPJ haft en annan strategi och anpassat verksamheten till den rådande situationen, vilket gett tydliga resultat i form av en 45-procentlig försäljningsökning och mer än en fördubbling av personalstyrkan.

Ökningen beror delvis på att företaget expanderat till fler länder i Europa, men också på en ökad efterfrågan av ergonomiska hemarbetsplatser.

Peter Johansson, vd och ägare av DPJ Workspace.

– Myndigheternas rekommendationer att företagens personal ska arbeta hemifrån har skapat stor efterfrågan på våra kontorsmöbler då alla behöver en bra och funktionell arbetsplats i bostaden. Där har vi haft stor beredskap och snabbt kunnat leverera lösningarna, säger Peter Johansson, vd och ägare av DPJ Workspace.

Den kraftiga tillväxten har också medfört en ökning av personalstyrkan. I början av året hade DPJ trettio anställda, nu är man drygt åttio och har vuxit ur sina kontorslokaler i Stockholms City. I januari 2021 flyttar företaget därför sitt huvudkontor från Mäster Samuelsgatan, där man tidigare haft butik och kontor, till fastigheten Sthlm1 i Hammarby sjöstad. Butiken kommer att finnas kvar och tar nu i anspråk även den del av lokalen som tidigare var kontor, vilket gör den till en av Stockholms största butiker för kontorsmöbler och annan kontorsinredning.


Andra läste också