Lägenheter och förskola i kvarteret Lugnet


Förslaget innehåller 116 bostadsrättslägenheter och upplåter mark med tomträtt för uppförande av cirka 113 hyreslägenheter. I förslaget ingår även en förskola samt en stationär sopsugsterminal. Mot Båtbyggargatan skapas lokaler i bostadshusets bottenvåning.

Kvarteret blir den i dagsläget sista möjliga exploateringen i östra Hammarby Sjöstad. Färdigställt bidrar det till cirka 230 nya lägenheter, en ny förskola, ett fullt utbyggt sopsugssystem samt en attraktiv östlig entré till Hammarby Sjöstad.

För att kunna genomföra förslaget bygger exploateringskontoret om delar av de till kvarteret angränsande gatorna. Tillsammans med sopsugsterminalen utgör dessa merparten av stadens investeringar i projektet.

Bakgrund

Cirka 1400 lägenheter planeras att byggas i nordöstra Hammarby Sjöstad. Förutsättningen för merparten av bostäderna är att infrastrukturen i området byggs om, bland annat att Värmdövägen leds i tunnel genom Henriksdalsberget. I avvaktan på att detta genomförs kan lägenheter byggas i området mellan Kanalvägen, Vävar Johans Gata och Båtbyggargatan. All mark ägs av staden.

Exploateringen är även angelägen med hänsyn till sophanteringen i området. Idag är lägenheterna i östra Hammarby Sjöstad anslutna till en provisorisk sopsugsterminal belägen strax norr om projekt Lugnet 3. Ursprungligen planerades en permanent terminal att byggas i Henriksdalsberget i samband med genomförandet av infrastrukturomläggningen Danvikslösen. Eftersom Danvikslösen inte har genomförts och förväntas dröja behöver behovet av den permanenta terminalen lösas.

Tidplan

Området färdigställdes i oktober 2020. 

Byggaktör

Byggbolag är NCC Boende AB och AB Stockholmshem.


Andra läste också