Långsammare framfart med borren än planerat


Som ett led i att säkra Stockholms elförsörjning borrar Svenska kraftnät en tunnel under Stockholm, från Anneberg till Skanstull. I februari i år påbörjades arbetet och när tunneln är färdig tar arbetet med att installera transmissionsnätskablar vid.

Hittills har borren kommit cirka 1,3 kilometer. Det innebär att framdriften varit mer långsam än förväntat. Enligt Per Eckemark, divisionschef Nät på Svenska kraftnät, beror det på en rad faktorer.

LÄS OCKSÅ: Megaborren ”Elektra” ska borra en 13,4 km lång tunnel under Stockholm

– Berget har visat sig vara mer vattenförande och behövt mer tätning än förväntat. Inkörningsperioden vid tunnelborrningen har varit utmanande med haveri på tunnelborrmaskinen och ett allvarligt utbrott av Covid-19 förutom problem med att få tillfredställande kvalitet i tätningen mot vatteninträngning, säger Per Eckemark.

Dessa faktorer har lett till att tunnelborrningen nu behöver göra ett tillfälligt stopp för att säkra villkoren i projektets miljödom. I Svenska kraftnäts planering av projektet finns tidsmarginal för oförutsedda händelser. Hur lång pausen blir beror av vad kommande analyser visar.

– Under pausen ska vi fokusera på att efterinjektera, alltså täta bakom tunnelborrmaskinen, samtidigt som metoden med att förinjektera utvecklas, det vill säga att täta ytterligare framför tunnelfronten, för att det ska fungera tillfredsställande under den fortsatta borrningen av tunneln, säger han.

Vad blir konsekvenserna av den här pausen?

– Nu arbetar vi för att så snabbt som möjligt komma till rätta med tätningen så att pausen blir kort. Vi jobbar nära våra leverantörer för att säkerställa förbättrad framdrift med tillfredställande kvalitet och vi får återkomma om det eventuellt kan påverka tidplan och kostnader, säger han.

I projektet fortgår annan verksamhet, bland annat sker förberedelser inför sprängning av ventilationsschakt vid Stadsgårdsleden. Det arbetet planeras med start i början av det nya året.


Andra läste också