Ny transformatorstation i Hammarby Sjöstad


Bygget av Stockholms nya urbana transformatorstation är igång. Gatun arkitekter skapar det ställverk, på hela 400kV, som ska utöka och stärka elförsörjningen i centrala Stockholm, och binder samtidigt samman Hammarby Sjöstad med Södermalm.

Det är den ökande befolkningsmängden som ställer krav på en modernisering av kraftnätet i projektet “Stockholm Ström”.

– Det är ovanligt med ställverk placerade på så här pass centrala platser, särskilt i denna storlek, säger arkitekt Olof Philipson. Gestaltningen har därför varit särskilt viktig för att samspela väl med den urbana miljön.

Delar av byggnaden placeras under mark för att bespara stadsmiljön värdefull yta. Förbipasserande kommer få ta del av en modern tolkning av klassisk industriarkitektur med valv och tegel. Lekfulla ornament, valv i skiftande storlekar och slaget tegel i skiftande bränning skapar en lätt karaktär storleken till trots.

­– Vi har lagt extra omsorg på det minimala mötet mellan valv och mark för att ge byggnaden en känsla av lätthet trots byggnadens storlek och saknad av öppningar, berättar Keimann Pham, arkitekt & konstruktör, Gatun Arkitekter.

Mårtensdal är idag ett område där såväl ungdomsorienterade aktiviteter som industri och kontorsbyggnader samsas. Gatun Arkitekter har ambitionen att förstärka stadsdelens vitalitet med väl gestaltade stadsrum, grönytor och intresseväckande detaljering.

– Detta projekt handlar om arkitektur anpassad till väldigt höga tekniska krav, säger Olof Philipson, arkitekt, Gatun Arkitekter. Behovet av en kompakt och effektiv byggnad har initierat många innovativa speciallösningar.


Det är ABB/Linxon tillsammans med Skanska som levererar stationen till Svenska Kraftnät. Gatun Arkitekter står för gestaltning och arkitektur. Drifttagning är planerad till 2022.


Andra läste också