Scania visar väg via tester i Hammarby Sjöstad


På mässan eComExpo, Electrified Commercial Vehicles Expo, Arlandastad som sker 6–7 april, inbjuds branschen att få en överblick över ellastbilar, infrastruktur och vägledning i omställningen.

Scania investerar kraftigt i utveckling av elektrifierade fordon och man har som mål att introducera en ny elektrifierad produkt varje år. Bild: Dan Boman/Scania
Scania investerar kraftigt i utveckling av elektrifierade fordon och man har som mål att introducera en ny elektrifierad produkt varje år. Bild: Dan Boman/Scania

Scania investerar kraftigt i utveckling av elektrifierade fordon och man har som mål att introducera en ny elektrifierad produkt varje år. Förra året testade man i Henriksdalshamnen i Hammarby Sjöstad som vi på lokaltidningen var först med att berätta.

För att lyckas med elektrifiering krävs ett nära samarbete med olika parter – fordonstillverkare, åkeri, transportköpare, energibolag och nätbolag. eComExpo blir ett utmärkt tillfälle att träffa olika aktörer och fördjupa diskussionen kring vägen framåt för elektrifierade tunga transporter.

– Det är fantastiskt att vara med på den här elektrifieringsresan och mässan blir en arena där olika aktörer kan mötas och prata om omställningen till elektrifierade tunga transporter här och nu. Försäljningen av elektrifierade lastbilar har redan tagit fart och Scania räknar med att hälften av dess försäljning 2030 kommer att utgöras av elfordon, säger Niklas Engholm, försäljningsdirektör vid Scania Sverige.

Vetenskapligt förankrade klimatmål

Scania har i enlighet med Parisavtalet satt ambitiösa vetenskapligt förankrade mål där tillverkaren förbinder sig att utöver en halvering av CO2-utsläppen från den egna verksamheten till 2025 även minska utsläppen från produkterna hos kunderna med 20 procent fram till 2025.

Transportbranschen kommer framöver att genomgå en genomgripande förändring – i en takt utan motstycke. Biodrivmedel spelar en avgörande roll för omställningen men efter hand blir elektrifierade lastbilar allt viktigare. Detta påskyndas av teknikutvecklingen med bättre och mer högpresterande batterier. Det innebär samtidigt att eldrift i förhållande till konventionell dieseldrift också blir allt konkurrenskraftigare.

Kundanpassade lösningar för eldrift

Denna omställning innebär långt mer än en förändring av fordonsflottan för ett åkeri. Ofta krävs en ny transportplanering där laddningen blir en del i logistiklösningen. Scania arbetar nära kunderna för att analysera drift och föreslå kundanpassade lösningar för transportuppdragen. För att övergången till elektrifierade transporter ska gå så smidigt som möjligt erbjuder Scania en e-mobilitetslösning som omfattar ellastbilar laddutrustning i olika nivåer.

– Vi välkomnar den satsning som regeringen gör på elektrifiering av de tunga transporterna, säger Niklas Engholm, försäljningsdirektör vid Scania Sverige.

Ny produkt introduceras varje år

Scania investerar kraftigt i utveckling av elektrifierade fordon och man har som mål att introducera en ny elektrifierad produkt varje år. Nästa år planerar Scania att leverera ellastbilar för både lätt och tung kretstrafik som kan gå i fyra timmar med 40 ton bruttovikt eller tre timmar med 60 ton utan att behöva ladda. Året därpå, 2024, gör ellastbilar för längre fjärrtrafik sitt intåg på marknaden. De kommer att kunna snabbladdas under förarnas 45-minuters vilopauser och köras i 4,5 timmar med 40 ton eller fyra timmar med 60 ton. År 2025 kommer det att vara möjligt att elektrifiera de flesta drifttyper på svensk marknad.

Laddinfrastruktur för fjärrtransporter

Niklas Engholm, försäljningsdirektör vid Scania Sverige.

Idag utnyttjas elektrifierade ellastbilar främst för stads- och regionaltransporter där laddning huvudsakligen sker i åkeriernas depåer. Förutsättningen för elektrifierade fjärrtransporter är ett utbyggt publikt laddnät. Traton Group, Daimler Truck och Volvo Group har tillsammans bildat ett samriskbolag för att gemensamt sätta upp 1700 laddpunkter för tunga fordon i Europa.

– Vi välkomnar den satsning som regeringen gör på elektrifiering av de tunga transporterna, säger Niklas Engholm. Nu senast genom den nationella elektrifieringsstrategin och stödet till publik laddinfrastruktur för regionala elektrifieringspiloter.

Text: Jan Åström


Andra läste också