Sicklaanläggningen får en utökad roll i reningen


Sickla reningsanläggning byggs ut och moderniseras för att klara den ökande mängden avloppsvatten när reningsverket i Bromma stängs och allt avloppsvatten från Västerort leds i tunnel till Sickla och Henriksdal.

Henriksdals reningsverk i Henriksdalsberget får fördubblad kapacitet och en reningsteknik i världsklass. Bild: SVOA

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk med huvuduppgift idag att utföra en första grovrening av avloppsvatten från Söderort via Farstatunneln och Årstatunneln, som sedan ska vidare till Henriksdals reningsverk, där återstående reningssteg utförs. Nu ska Sicklaanläggningen också bli första anhalt för avloppsvatten från Västerort.

Anläggningen är till största delen insprängd i berget under Hammarbybacken.

– Den största utmaningen, utöver alla tekniska utmaningar, är samordningen mellan pågående reningsarbete och nybyggnationen. Reningsverket får inte stanna, säger Stefan Rosengren, projektchef för ”Stockholms Framtida Avloppsrening”.

LÄS OCKSÅ: Sicklaanläggningen i Hammarby Sjöstad

Nya bergrum sprängs ut för att ge plats åt utökad grovrening, sandfång och försedimentering. Samtidigt som den totala mängden avloppsvatten till Sickla ökar lämnar anläggningen ifrån sig all befintlig slamhantering. Den flyttas till Henriksdal för att där utföras i berget. Med det naturliga skalskyddet minskar störande lukt i närområdet.

Grovreningen i Sickla inkluderar silgaller, sandfång samt rens- och sandtvätt som tar bort grova partiklar, ny kemisk rening med försedimentering där organiskt material och en del fosfor avskiljs samt installation av ny utrustning för luktreducering.

LÄS OCKSÅ: 14 kilometer avloppstunnel byggs under Stockholm

Med den blivande Brommatunneln blir det totalt tre stora inloppstunnlar till Sicklaanläggningen.

Totalt sprängs 530 000 kubikmeter berg (motsvarande volymen i Globen) ut och det är hittills gjort till 80 procent. De nya bergrummen ger plats för grovrening och försedimentering i tio bassänger, som senare ska byggas. Därtill blir det plats för två pumpsalar för de pumpar som ska lyfta avloppsvattnet från Brommatunneln upp till reningsprocessen.

Sprängningsarbetena i Sickla sker i nära kontakt med pågående grovrening av avloppsvatten. Bild: SVOA

Arbetar i tvåskift

Veidekke är generalentreprenör för bergentreprenaden i Sickla-anläggningen.

– Vi har ett 50-tal personer i gång samtidigt i tvåskift, underentreprenörer inräknade, totalt omkring 100 personer, berättar Joacim Tingstorp, som är Veidekkes projektchef för bergentreprenaden.

Reningen vid Henriksdal sker i fem steg; grovrening, försedimentering, biologisk rening, eftersedimentering och sandfilter. Det är det fjärde steget, eftersedimenteringen, som byggs om till membrananläggning, där slam från det renade avloppsvattnet filtreras genom en fysisk barriär med mycket små porer. Totalt kommer membrantekniken att användas vid sju nya biolinjer när verket är klart.

LÄS OCKSÅ: Stockholms framtida avloppsrening

– Vi arbetar i en ovanligt komplex geometri där vi måste ta hänsyn till intilliggande arbeten och på sina ställen i väldigt nära kontakt med den befintliga pågående verksamheten med grovrening som inte får störas. Det är många andra tunnlar och ledningar att också ta hänsyn till.

/ Gösta Löfström


Andra läste också