Skanska fortsätter satsa på Hammarby Sjöstad


Skanska har förvärvat cirka 6 600 kvadratmeter mark i Hammarby Sjöstad, Stockholm, av Stockholms Stad. Den totala investeringen uppgår till cirka 340 miljoner kronor.

​Stabil lönsamhet för Westander

På marken planerar Skanska att utveckla ytterligare två kontorsbyggnader inom ramarna för utvecklingsprojektet Sthlm New, inom vilket fem kontorsbyggnader tidigare har utvecklats eller är under pågående utveckling. Byggrätten omfattar cirka 31 000 kvadratmeter.

Hammarby Sjöstad är ett av Stockholms mest snabbväxande arbetsplatsområden med höga hållbarhetsambitioner. Den pågående utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbana kommer att förstärka det kollektiva kommunikationsläget ytterligare och utvecklingen av Sthlm New, som totalt omfattar cirka 100 000 kvadratmeter, och beräknas skapa ytterligare 8 000–10 000 arbetsplatser.


Andra läste också