Skanska säljer Sjöstadsskrapan för 2,3 miljarder


Skanska säljer Sthlm 01 till sin egen fastighetsportfölj, enligt ett pressmeddelande.

STHLM04 konstverk

Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden har sålt en kontorsfastighet i Hammarby Sjöstad till Skanska Förvaltningsfastigheter, den nya verksamhetsgren som bolaget startade för mindre än ett år sedan.

Sjöstaden Skybar
Sthlm 01 i Hammarby Sjöstad

Försäljningen görs till ett pris om 2,3 miljarder kronor. Den interna transaktionen har ingen kassaflödespåverkande effekt och kommer att bokföras i det fjärde kvartalet 2022.


Andra läste också