Hammarby Sjöstad är en naturlig utvidgning av Stockholms innerstad och området kommer 2023 att vara fullt utbyggt med cirka 11 000 lägenheter för drygt 27 500 invånare och 150 000 m² arbetsplatser. ... Fullt utbyggd kommer det bo 27 500 personer i Hammarby Sjöstad och cirka 12 000 personer kommer att arbeta i stadsdelen. .