STC förvärvar Puls & Träning och blir med detta en av landets största aktörer


Den snabbväxande gymkedjan STC förvärvar Puls & Träning, och blir med det Sveriges näst största gymkedja räknat i antal klubbar. Puls & Träning har funnits med tre gym tidigare i Hammarby Sjöstad. Nu finns det två gym kvar och dessa ligger vid Henriksdalshamnen och på Heliosgången 4 vid Luma i Hammarby Sjöstad.

Puls & Träning i Henriksdalshamnen i Hammarby Sjöstad

STC, som kontrolleras av Axel Johnson-gruppens Novax samt medgrundare tillika vd Katarina Andersson, har under de senaste åren positionerat sig som Sveriges snabbast växande gymkedja. Utifrån en bas i västra Sverige har man på kort tid mer än fördubblat antalet klubbar till dagens 106 anläggningar, och därtill expanderat geografiskt i såväl norra som södra Sverige. Fram till idag har STC inte haft några anläggningar i Stockholmsregionen, men genom förvärvet av gymkedjan Puls & Träning öppnas även den marknaden upp. Puls & Träning har i dagsläget 94 anläggningar varav 72 ligger i Stockholmsregionen.

– I vårt sammangående med Puls & Träning finns en perfekt geografisk passform, där de har en stor närvaro i Stockholm som fram till idag har varit en vit fläck på vår karta. Men det är också en perfekt kombination kulturellt och värderingsmässigt. Puls & Träning delar vår vision om gymmen som en öppen, inbjudande plats där människor i alla åldrar kan träffas och träna. Vi vill erbjuda riktigt bra träningsupplevelser, på riktigt bra anläggningar, men med låg tröskel och till ett vettigt pris, säger Katarina Andersson, vd och medgrundare STC i ett pressmeddelande:

– Vi har pratat en längre tid om att hitta en gemensam väg framåt med STC. Utifrån en gemensam syn på både hälsa, träning och företagskultur så är det här en naturlig allians som skapar ett starkt företag med förutsättningar att fortsätta utveckla erbjudandet till våra kunder och få fler svenskar i rörelse, säger Leif Sager, grundare och delägare Puls & Träning

Gymbranschen har påverkats väsentligt av Covid-19, i synnerhet innan det fanns tydliga riktlinjer att förhålla sig till. Med de verksamhetsanpassningar som genomförts och med löpande inspektioner från tillsynsmän, börjar dock fler och fler människor nu se att det går att träna säkert även på friskvårdsanläggningar. Trots utmanande förutsättningar lämnade STC och Puls & Träning 2020 med fler medlemmar och anläggningar än vid årets början. Efter samgåendet förblir STC-koncernen kontrollerat av Novax och Katarina Anderson, men med Puls & Tränings delägare fortsatt delaktiga i det sammanslagna bolaget.

–  Med den här affären blir STC Sveriges näst största friskvårdskedja sett till antal anläggningar. Idag är alltför många människor för stillasittande, och vi vet att regelbunden motion är det bästa receptet mot ohälsa, såväl fysisk som mental. Vi vill därför hjälpa människor att få in träning i vardagen, och vi gör det genom att sänka trösklarna och erbjuda friskvårdsanläggningar med hög tillgänglighet. Det ligger perfekt i linje med Novax vilja att investera i verksamheter som förenar affärs- och samhällsnytta. Under det senaste året har tillväxt och kundaktivitet hållits tillbaka av pandemi och restriktioner, men när vi tittar framåt är vi övertygade om att det finns både ett behov och en vilja hos människor att åter komma igång med träningen, säger Josef Bexell, styrelseordförande STC och sektoransvarig för Hälsa & Friskvård på Novax


Andra läste också