Stockholmshem tvingas betala tillbaka 736 471 kronor!


Efter anonyma tips från de boende kan vi idag avslöja. Hyresvärden Stockholmshem och deras kvarter Vågdalen 1 i Hammarby Sjöstad tog ut betydligt högre hyror än vad som var förhandlat 2020 med hyresgästföreningen. Ett missförstånd, eller? Nu tvingas de betala tillbaka 736 471 kronor till sina hyresgäster i Hammarby Sjöstad. Och allt uppdagades när en nitisk handläggare inte tyckte hyreshöjningarna stämde med Hyresgästföreningens egna siffror.

Kvarter Vågdalen 1 i Hammarby Sjöstad.
Faksimil från senaste numret av lokaltidningen.

Vi på lokaltidningen i Hammarby Sjöstad, Sjöstadsbladet fick samtal från en boende som önskade få vara anonym.

– Hej jag undrar om man kan få tipsa er via telefon anonymt.

Vi förklarade att det går bra och frågade vad saken gällde.

– Jo det rör sig om att Stockholms största bostadsbolag felaktigt debiterat hyreshöjning under 2,5år i ett helt kvarter i Hammarby Sjöstad. Hyrorna var förhandlade och skulle vara frysta fram till 2022. Nu har man fått betala tillbaka 2,5 års hyror till hyresgästerna som bor där, eller man ska betala tillbaka.

Så mycket pengar under så lång tid
– Tycker det är anmärkningsvärt att Stockholms största bostadsbolag kan ha räknat så fel, de om någon borde veta vad som gäller.

Vi får ta del av det brev som gått ut till de boende.

Stockholmshem har gått ut med ett allmänt brev till samtliga boende den 13 december.

”Du får tillbaka pengar från oss. Vi har debiterat för hög hyra för dig och det ska vi naturligtvis rätta till. På februaris hyresavi som du får i början av januari drar vi av det belopp du betalat för mycket. Avdraget är ifrån det datum du flyttade in i lägenheten och beloppet framgår tydligt på avin. Enligt avtal Stockholmshem tecknade med hyresgästföreningen när ditt hus byggdes, det var inflyttningsklart 2019. Då skulle hyrorna vara oförändrade fram till 2022. Av misstag inkluderades detta hus i de årliga höjningarna. Vi ber om ursäkt för att detta blivit fel.” Skriver Maryanne Vardy, Områdeschef hos Stockholmshem.

– Jag tycker de gjort ett avtalsbrott mot hyresgästföreningen. Sedan kan man undra varför de inte redogjort för dröjsmålsräntan. Flera av de boende vi talat med är glada över att få tillbaka pengar. Men vad händer med dem som flyttat härifrån? Varför ingen kompensation på hyran eller att man fått ränta på det man betalat för mycket, tillägger anmälaren.

Vi tog kontakt med Elisabeth Hammarberg som är Kommunikationschef på Hyresgästföreningen via ett mejl.

Vi undrar om Hyresgästföreningen handlagt ett ärende gällande Stockholmshem och området Vågdalen i Hammarby Sjöstad, Stockholm, gällande felaktig hyresnivå under 2,5 års tid? Om så är fallet skulle vi vilja ha del av de handlingarna.

Faksimil från senaste numret av lokaltidningen.

Svaret från Elisabeth Hammarberg, Kommunikationschef på Hyresgästföreningen;
– Nej det känner vi inte till. Däremot är det generellt så att vi inte delar ut några handlingar.
– Våra handlingar är oftast antingen rena arbetsanteckningar alternativt förhandlingsöverenskommelser mellan två parter. Men vi kan ofta via mejl eller muntligt beskriva vad vi känner till. Om det är ett medlemsärende så är det inte heller något vi lämnar ut förstås, avslutar Elisabeth Hammarberg.

Vi tog henne på orden att de via mejl eller muntligt kan beskriva vad de känner till.

Efter tips fick vi kontakt med följande person Isseyas Debesay hos hyresgästföreningen. Han svarar oss via mejl;

Hej Jonny,
– Jag heter Isseyas Debesay och jobbar som förhandlingsledare gentemot Stockholmshem. Jag har fått uppgift om att Sjöstadsbladet dels vill få information om vem som handlagt ärendet samt önskar få ut handlingar som avser återbetalning av en del av hyran som varit felaktig gällande fastigheten Vågdalen 1.

– Jag tillträdde rollen förra sommaren och har tillsammans med min delegation förhandlat hyresjusteringen med Stockholmshem för 2022. Under tiden har jag bland annat ansvarat över det ärende du kontaktar oss för. Har du några frågor eller synpunkter kan du kontakta mig via mejl alternativt på telefon.

Faksimil från senaste numret av lokaltidningen.

Jag ringer upp Isseyas Debesay på hyresgästföreningen för att få svar på våra frågor.

  1. När fick ni in ärendet hos er och var det någon av de boende som uppmärksammade felet med
    hyresnivån?
  2. Hur har Stockholmshems hållning till ärendet varit?
  3. Varför blev det så fel enligt Stockholmshem och de boende?
  4. Hur stort belopp rör det sig om som Stockholmshem kommer att återbetala dvs totalbeloppet,
    utgår det någon dröjsmålsränta?.
  5. Är de även skyldiga att betala tillbaka till de som redan flyttat från Vågdalen 1, eller?
  6. Vad heter personen från Stockholmshem som handlagt ärendet åt dem.

Samtalet med Isseyas Debesay på hyresgästföreningen.

Jag skickade några frågor till dig, har du hunnit titta på dem?
– Det var bra att du ringde så man enklare kan möta upp med svar, säger Isseyas Debesay.
Har du en ungefärlig summa på hur stort belopp Stockholmshem är tvingade att betala tillbaka?
– Ja det har jag. Har en siffra som är räknat på kronan baserat på faktisk uthyrning från inflyttningsdagen, beloppet är 736 471 kronor. Detta är det totala beloppet som Stockholmshem räknat fram och som vi på hyresgästföreningen tittat på och vi överensstämmer med det totala beloppet.


2020-01-01 började hyresgäster flytta in i kvarteret. Stockholmshem har tittat på det faktiska inflyttningsdatumet. Det är Skeppsmäklargatan som hade en något senare inflyttning men i det stora hela så var inflyttningen den 1 januari 2020.

1 april 2021 Det är olika inflyttningsdagar för Vävar Johansgata 30-32, Svävargatan 4 och Skeppsmäklargatan 57 och 55.
Hur gör man med spårbarheten till de som redan flyttat från kvarteret?
– Jättebra fråga, det har en juridisk aspekt och jag tror att eftersom Stockholmshem är ett så pass stort och ansvarsfullt bolag att de kommer hålla pengar innestående-och om man som tidigare hyresgäst hör av sig så får man utbetalt det belopp som Stockholmshem och hyresgästföreningen kommit överens om. Om inte är de välkomna att höra av sig till oss på hyresgästföreningen.

Vad heter Stockholmshems motsvarighet till dig och din delegation?

– Han heter David Bergendahl och var förhandlingsledare för Stockholmshem.

Varför blev det så här med en överhyra?
– I enkelhet uppdagades detta i samband med att jag satt och tittade på lite hyreslistor och så. Utan att krångla till det för mycket. När man förhandlar nyproduktion försöker man ibland se till så att hyran sätts lite längre i framtiden så att man som nyinflyttad hyresgäst, ska slippa en hyreshöjning kort efter man flyttat in. När jag satt och gick igenom detta såg jag att Stockholmshem gjort fel. Men jag vill påpeka att så fort felet uppdagades för Stockholmshem så var det inga problem.

Så du är lite av Vågdalens hjälte?
– Nej …det vill jag inte påstå! Förr eller senare hade felet med överhyran uppdagats. Men visst jag och min delegation skyndade på det hela.
– Men jag vill verkligen påpeka när detta uppdagades så skötte Stockholmshem detta mycket bra. Och kort efter hade Stockholmshem räknat ut det belopp som sedermera beslutades återbetalas till de boende.
– Jag behövde bara luta mig tillbaka och låta dem göra grovjobbet och jag behövde egentligen bara kontrollräkna deras siffror.

Vi har inte alla svar i dagsläget eftersom Stockholmshem valt att inte svara på våra frågor. Men glädjande är att de valde betala tillbaka efter vi tog kontakt med dem och hoppas att även de som valt att flytta ifrån får vetskap om att de har rätt till återbetalning.

Skribent: Jonny Bothin


Andra läste också