Svenskars spelvanor 2022 – en översikt över senaste undersökningen


Spelinspektionen har nyligen genomfört en undersökning om spelvanor bland svenskar. Resultaten visar att nästan tre av fyra svenskar har spelat för pengar under 2022. Aftonbladet har också rapporterat vidare om analysen av svenskarna spelvanor. Här följer en översikt av undersökningen.

Ökning av spel under senaste veckan

Under november månad 2022 intervjuades 1 600 personer över 18 år om sina spelvanor. Resultaten visar att 72% av alla svenskar spelade för pengar under det senaste året, vilket är ungefär samma siffra som föregående år. Däremot visar undersökningen att antalet personer som spelat under senaste veckan ökat med 4% jämfört med föregående år.

Lotterier och nummerspel mest populärt

Den vanligaste formen av spel är lotterier och nummerspel, vilket 71% av spelarna har deltagit i. Vidare visar undersökningen att 85% av alla spelare spelar hemifrån, vilket är på samma nivå som föregående år. Undersökningen visar också att en majoritet av spelarna föredrar att spela på nätet istället för att besöka fysiska spelbutiker. Dessutom är det vanligaste skälet till att spela för spänning och underhållning, medan en mindre andel av spelarna uppger att de spelar för att vinna pengar.

Spelpaus.se blir alltmer känt

En viktig aspekt av ansvarsfullt spelande är Spelpaus.se, en självavstängningstjänst som spelare kan använda sig av om de känner att de spelar för mycket. Undersökningen visar att 62% av alla som spelade under det senaste året känner till Spelpaus.se, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Majoriteten ser fördelar med svensk licens

En annan viktig aspekt av spelvanor är licensiering. Undersökningen visar att 53% av de tillfrågade tror att det finns fördelar med att spela på casinon med svensk licens. Dessutom visar resultaten att 21% av spelarna inte skulle överväga att spela på ett spelbolag utan svensk licens.

Bristande ansvarstagande från spelindustrin

Trots att många spelare känner till Spelpaus.se och tror att det finns fördelar med svensk licens, är det endast 33% av de tillfrågade som tror att spelindustrin tar ansvar för ansvarsfullt spelande. 4% av de tillfrågade tror att spelindustrin inte tar ansvar alls. För vissa människor skulle det vara bättre att spela vanliga onlinespel än onlinekasinon

Få söker hjälp

Även om endast 2% av de tillfrågade tror att de spelar för mycket, visar undersökningen att 6% har någon närstående som spelar för mycket. Tyvärr är det dock endast en liten andel av dessa personer som faktiskt söker hjälp.

Behov av mer stöd för spelproblem

Resultaten från undersökningen visar att endast mindre än 1% av de tillfrågade har sökt hjälp för spelproblem. Detta tyder på att det finns ett behov av att öka medvetenheten om spelproblem och att det behövs mer stöd för personer som kämpar med detta.

I slutändan visar undersökningen att spelvanorna bland svenskar fortsätter att vara ganska stabila, men att det fortfarande finns utmaningar att adressera när det gäller ansvarsfullt spelande och stöd för personer med spelproblem. Förhoppningsvis kommer resultaten från undersökningen att användas för att utveckla strategier och åtgärder för att hantera dessa utmaningar på ett effektivt sätt.


Andra läste också