Tunnelbana till
Hammarby Sjöstad!

Arbetstunnel

Just nu arbetar man med planering av sträckor och stationer inför byggstart. Innan de kan påbörja de stora arbetena under jord måste de få ett antal beslut och tillstånd på plats. Men redan nu gör man förberedande arbeten på flera platser i närheten av utbyggnaden.

Mårtensdal: Samtidigt som ett kontorshus grundläggs i Mårtensdal passar man på att bygga stommen till station Gullmarsplans östra biljetthall, som kommer ligga i källarvåningen. De förbereder också den övre delen av rulltrappsschaktet som ska ta resenärerna ner till plattformen. Nya tunnelbanans arbeten beräknas pågå fram till december 2019. 

Tidplan för tunnelbana

Information

Projekten arbetar nu med plan- och tillståndsprocesser samt projektering. 31 januari–1 mars 2018 ställs järnvägsplanen att ut för granskning. Byggstart planeras till 2019 förutsatt att planerna inte överklagas. Byggtiden beräknas till 7–8 år. Tidplanen vi sammanställt nedan inkluderar ungefärliga tider för projektet.

 

Station
Gullmarsplan

Gullmarsplan blir bytespunkt mellan Blå, Grön och Gul linje, tvärbanan och många bussar.

Den Blå linjen får en ny plattform under dagens station. En uppgång byggs vid nuvarande Gullmarsplans station med bra bytesmöjligheter till andra tunnelbanelinjer, tvärbana och bussar. Resenärerna kommer att ta sig upp och ned till den Blå linjens plattformar med stora, snabba hissar, inte rulltrappor, eftersom det blir cirka 70 meter mellan stationen och marknivån.

En ny uppgång byggs också i Mårtensdal, vid Hammarby allé i västra Hammarby sjöstad, med möjlighet till omstigning till tvärbanan.

Här tar resenärerna sig till och från plattformarna med vanliga rulltrappor eller hissar. Entrén vid Mårtensdal. Till höger i bild ses tvärbanans spår. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entrén kan komma att se ut.

Station Hammarby kanal

Stationen byggs under kanalen med en nordlig uppgång på Södermalm och en sydlig uppgång i Hammarby sjöstad. Den nordliga uppgången planeras intill Vintertullstorget och Katarina Bangata, den södra uppgången får sin entré i Lumaparkens västra del intill tvärbanan.  Stationen kommer att ligga cirka 40 meter under markytan, ungefär som Östermalms tunnelbanestation idag. Resenärerna tar sig till och från plattformen med vanliga rulltrappor och hissar.

Skiss stationsentré Katarina Bangata, som planeras att placeras i en befintlig fastighet vid Vintertullen. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entrén kan komma att se ut.

TUNNELBANAN
Här sammanfattas hela den stora tunnelbaneutbyggnaden i Stockholms län. Vill du veta vart tunnelbanan ska gå, när den ska byggas och varför? Här får du svaren på endast
3 minuter!
10494889_10203139977955250_8029582932331741854_o
Spela video

Vill du veta mer?
Här får du svar på dina frågor!

SL Kundtjänst

Öppet dygnet runt, alla dagar. Ring
08-600 10 00 eller nyatunnelbanan.sll.se

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter om nya tunnelbanan till din e-post varje månad? Registrera dig.

BREVLÅDAN

Bor du nära utbyggnaden? Då får du ett tryckt nyhetsbrev hem i brevlådan.

TUNNELBANAN

Här kan du klicka runt bland pågående och planerade arbeten, ta del av beslut och handlingar och läsa de senaste nyheterna

Sociala medier

Du kan också följa arbetet i sociala kanaler! Youtube: Nya tunnelbanan Twitter: nyatunnelbanan Linkedin:
Nya tunnelbanan

INTERVJUN

Kajsa Hedskog - Skanska

Mårtensdal, ett komplext projekt med tuff tidsplan

– Det här är ett projekt som både utmanar och utvecklar vår personal, säger projektchefen Kajsa Hedskog. Det är tekniskt avancerat och vi har en tuff tidsplan.

Här handlar det om en del av den blå linjen som ska byggas ut mot Hagsätra. Flera tåg kommer att passera Gullmarsplan som därför får en ny uppgång mot Hammarby Sjöstad, närmare bestämt vid Skanskas projekt Sthlm New i Mårtensdal.

– Vi bygger både en ny biljetthall under jord och den första delen i rulltrappstunneln mot den nya djupa plattformen för blå linjen vid Gullmarsplan, förklarar produktionschefen Per Svensson.

Spränger sig ner till biljetthallen

Det är febril aktivitet överallt på den enorma arbetsplatsen. Vi passerar genom den framtida biljetthallen, där man idag har skjutit ut ungefär hälften av det så kallade tråget – ett bergschakt med öppen himmel – och det är svårt att föreställa sig att när allt är klart så kommer det att stå ett kontorshus med fjorton våningar ovanpå biljetthallen – och en skyskrapa med 27 våningar bredvid.

Vi stannar vid den mäktiga bergväggen, som är svart av fukten och reser sig lodrätt, alldeles slät där den är vajersågad, innan den övergår i permanent spont mot den trafikerade vägen 25 meter ovanför oss.

– Vi har redan skjutit oss fyra meter in i berget, säger Per. Nu ska vi fortsätta att spränga 30 grader snett nedåt i berget för rulltrappsschaktet som ska leda från biljetthallen ner till den framtida tågtunneln och perrongerna.

 

Komplex rulltrappstunnel

– Den här tunneln är ganska komplex, säger Niklas Gustavsson, bergarbetsledare från konsulten Stockholms Bergsteknik. Allting är väldigt snett. Det är väldigt många vinklar och ingen av dem är 90 grader.

– Vår entreprenad går 12,5 meter in berget, berättar Per. Vi räknar att vara klara med sprängningarna på fem veckor och sedan ska vi bergförstärka innan vi är klara med rulltrappstunneln – och då kommer hela tunneln att fyllas med sand.

Sand? Varför då?
– Om några år börjar utbyggnaden av Gullmarsplans station från andra hållet och då kommer man att skjuta sig uppåt tills man möter vår tunnel och där ska man ansluta de båda tunnelhalvorna till varandra. Sanden är till för att skydda våra nybyggda kontorshus från deras sprängningar.

Brant utlastning en stor utmaning

– Det är förstås viktigt att vi täcker ordentligt nu också, framhåller Niklas. Vi är ju väldigt nära tätbebyggt område, tvärbanan går alldeles intill arbetsområdet och vi har en väg precis ovanför oss. Det är ju också flera olika projekt inne på arbetsområdet.

När vi hasar nedför den branta sluttningen mot tunnelmynningen är det lätt att minnas Kajsas ord om utmaningar för personalen. Tunneln är inte bara en utmaning i sig, den är också svåråtkomlig.

– Ja, en av våra stora utmaningar är utlastningen, konstaterar Per. Det bortskjutna berget som ligger på marken i tunneln måste ju forslas därifrån i 30 graders uppförslutning.

Så påverkas du under byggtiden

Stockholms tunnelbana ska byggas ut med 2 mil nya spår och 11 nya stationer. Det kommer att märkas, men vi planerar noga för att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden. 

Arbeten ovan jord 

Hela den nya tunnelbanan byggs under jord. Därför behövs det arbetstunnlar från ytan för transport av maskiner, personal och bergmassor. Runt varje tunnel- öppning blir det ett inhägnat arbetsområde. Arbetstunnlarna placeras i möjligaste mån så att det är korta avstånd till större vägar. Vi kör på vägar anpassade för tung trafik och planerar tider och färdvägar för att påverka omgivningen så lite som möjligt. Biljetthallar och entréer till de nya tunnelbanestationerna byggs ovan jord. På en del platser hamnar de i befintliga byggnader, på andra platser bygger de nya. Arbeten ovan jord kommer ibland att orsaka buller i närområdet.

Arbeten under jord 

När de bygger tunnlar kommer man att både borra och spränga. Då uppstår vibrationer som sprider sig genom berget och hörs i byggnaderna ovanför. Detta kallas för stomljud och sådana går inte att undvika. Hur högt ljudet upplevs beror till exempel på hur huset är byggt och var i huset man befinner sig. Vissa arbetsmoment hörs inte alls ovan jord och arbetet låter inte lika mycket hela tiden. Att spränga i berg går snabbt, men ger höga ljud som kan kännas som skakningar i huset. Den som vill kan få en påminnelse till sin mobiltelefon eller vanliga telefon innan sprängningen ska ske. Se information ovan!

 

SJÖSTADSBLADET

Vi HAR KOLL PÅ VÅR SJÖSTAD!

Arenastaden

Spårlängd 4,1 km 3 nya stationer Berg: 670 000 m3 Betong: 23 000 m3 Beräknad produktions- kostnad: 3,7 Mdr

Södermalm

Spårlängd 4,5 km 2 nya stationer Berg: 930 000 m3 Betong: 20 000 m3 Beräknad produktions- kostnad: 2,5 Mdr

Nacka

Spårlängd 4,2 km 3 nya stationer Berg: 800 000 m3 Betong: 30 000 m3 Beräknad produktions- kostnad: 2,5 Mdr

Söderort

Spårlängd 2,7 km 1 ny station Berg: 500 000 m3 Betong: 7 000 m3 Beräknad produktionskostnad: 2,5 Mdr

Depå

Spårlängd 2,5 km Uppställningsplatser Verkstadsplats Berg: 180 000 m3 Beräknad produktionskostnad: 1 Mdr

Barkaby

Spårlängd 4,1 km 2 nya stationer Berg: 600 000 m3 Betong: 25 000 m3 Beräknad produktionskostnad: 2,5 Mdr

Sex unika projekt

  • Arenastaden
  • Södermalm
  • Nacka
  • Söderort
  • Depå
  • Barkaby

Framtidens tunnelbanekarta

Allt du behöver veta om
Stockholms nya tunnelbana

Entreprenadindelning

Stockholms tunnelbanenät ska förlängas med nästan två mil nya spår.

Planbeskrivning

 En ny tunnelbanelinje till
Arenastaden, den Gula linjen

Station Sofia på Södermalm

Station Sofia blir första
stationen efter Kungsträdgården.

Det som hänt

I januari 2014 tecknades ett avtal mellan staten,
Stockholm läns landsting, Stockholms stad, Nacka
kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Det
som kallas 2013 års Stockholmsförhandling innebär att tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden i Solna och Barkarby i Järfälla samt att Blå linje byggs ut och kopplas samman med Hagsätragrenen. För att kunna underhålla och sköta de nya tågen behöver även depåkapaciteten byggs ut. Stockholms läns landsting ansvarar för hela utbyggnaden. I avtalet ingår också att kommunerna ska bygga 82 000 nya
bostäder i den nya tunnelbanans närområde.

Elva nya stationer

Nu ska Stockholms tunnelbana byggas ut. Det behövs för att vi som bor och arbetar i
regionen ska kunna fortsätta att resa snabbt, smidigt och på ett hållbart sätt. Nya tunnelbanan
är en förutsättning för alla nya arbetsplatser och bostäder som byggs i regionen. Stockholm är en av de snabbaste växande storstadsregionerna
i Europa. Varje dag ökar länets
befolkning med motsvarande två fullsatta bussar.
Ökningen består av både nyfödda och nyinflyttade.
När vi blir allt fler som bor i Stockholm och Hammarby Sjöstad behövs både fler bostäder och mer kollektivtrafik. 

TVÅ NYA FILMER OM TUNNELBANAN

Stäng meny
Translate »