Undersökning visar: Färre stockholmare slänger snus på marken


Trots att antalet snusare ökat år för år sedan 2019 har antalet stockholmare som slänger prillor på marken minskat från samma tidpunkt. Bland de bakomliggande anledningarna finns en kampanj från Stockholms stad och lagändring som förbjuder ringa nedskräpning.

Andelen svenska snusare befinner sig på rekordnivåer. År 2022 uppgav 20 procent av männen i åldrarna 16–84 att de snusar dagligen. Bland kvinnorna i samma åldersgrupp uppgick siffran till 7 procent. Det totala snusandet har ökat år för år sedan 2019, och är nu uppe på den högsta nivån sedan år 2004. Totalt snusar strax under 15 procent av svenskarna dagligen.

En av de främsta faktorerna bakom ökningen är att andelen snusande kvinnor skjutit i höjden. Statistik visar att det bland kvinnor är vanligast att snusa tobaksfritt snus, så kallade nikotinpåsar. Bland män i alla åldersgrupper är det desto vanligare att snusa tobaksprodukter, såsom snuset från Swedish Match. Detta gäller både vitt snus och originalsnus innehållande tobak.

Stor nedskräpning runt Hammarby sjöstad

På senare år har snusandet resulterat i ett växande problem för Sveriges städer, nämligen att många slänger sina prillor på marken i stället för i papperskorgen. Detta är en aktuell fråga i hela landet, men Stockholm är en av de städer som drabbats mest.

Enligt en undersökning från SCB, på uppdrag av Håll Sverige Rent och Stockholms stad, var problemet som störst år 2019. Under året slängdes 0,78 snus per 10 kvadratmeter på marken i Stockholm. Detta var den högsta siffran sedan år 2009, då mätningarna började.

Vid samma tidpunkt genomförde Dagens Nyheter en kartläggning av vilka parker och områden i Stockholm som är mest nedskräpade. Bland de värst drabbade områdena fanns Tantolunden och Vitabergsparken. Även Hammarby sjöstad återfanns högt upp på listan, då Lumaparken och Sickla udde pekades ut som särskilt nedskräpade.

Kampanj mot nedskräpning ger resultat

Efter att nedskräpningssiffrorna från 2019 presenterades vidtogs åtgärder för att ta tag i problemet, bland annat av Stockholms stad. Samma år började kommunen rulla ut en kampanj för att uppnå en ren stadsmiljö – ”Skräpet hör hemma i papperskorgen”.

Med kampanjen ville man visa exempel på det skräp som är vanligast förekommande, exempelvis snus, tuggummi och fimpar, och hur det kan påverka miljön negativt. Man berättar om de möjligheter som finns att göra sig av med sitt skräp på rätt sätt i Stockholm.

Under 2022 genomförde Stockholms stad en utvärdering av kampanjen. Detta genom att skicka ut en enkät innehållande frågor om stockholmarnas uppfattning av och inställning till kampanjen. Resultatet visar att 45 procent av de svarande sett kampanjen ”Skräpet hör hemma i papperskorgen” och att 5 procent sökt efter mer information om renhållning i stadskärnan.

Trots att inte ens hälften av de tillfrågade har sett kampanjen verkar den ha gett resultat. Statistiken visar nämligen att nedskräpningen i Stockholm minskat sedan 2019, då det slängdes 0,78 snus per 10 kvadratmeter på marken. Året därpå var den siffran 0,65 och den senaste undersökningen från SCB, publicerad 2021, visar att det under året slängdes 0,55 snus per 10 kvadratmeter på marken i Stockholm.

Ny lag mot ringa nedskräpning – 58 utdelade böter i Stockholm

Stockholms stads kampanj är dock inte den enda åtgärden för att uppnå en renare stadskärna. Den kanske största åtgärden är den nya lag som trädde i kraft den 1 januari 2022. Den nya lagen, som kallas för ”ringa nedskräpning”, gjorde det olagligt att slänga småskräp på marken, såsom snusprillor. Påföljden kan bli en bot om 800 kronor, som polisen har möjlighet att skriva ut på plats.

Under 2022, lagens första år, delade polisen i Stockholm ut 58 böter för nedskräpning. Enligt Carina Skagerlind, presstalesperson på polisen, är det för tidigt för att dra några slutsatser av antalet utdelade böter. Skagerlind säger dock till Sveriges Radio att det ibland tar tid innan människor lär sig nya lagar. Detta indikerar att den positiva trenden gällande nedskräpningen kan fortsätta, och att det blir allt färre snusprillor på marken i framtiden.


Andra läste också