Unik förskola har öppnat


I början av januari kunde äntligen Jensen förskola dra igång verksamheten i den gamla panncentralen i hjärtat av den framväxande nya stadsdelen på Nobelberget i Sickla, där White Arkitekter stått för både förskolan och flera bostadshus på uppdrag av Atrium Ljungberg.

Den gamla industribyggnaden har kunnat bevaras och anpassas för en helt ny verksamhet, samtidigt som en lekfull påbyggnad tillkommit. En arkitektur inspirerad av barnets perspektiv, som områdets minsta ska kunna leka och utvecklas i.

JENSEN förskola Nobelberget Foto Anders Bobert

Förskolan heter JENSEN förskola Nobelberget och drivs av JENSEN education. Verksamheten som totalt rymmer sex avdelningar med plats för 120 förskolebarn öppnade den 7 januari, i vad som är en helt unik byggnad.

LÄS OCKSÅ: Nu öppnar nya JENSEN förskola Nobelberget

Med sin karaktäristiska, 40 meter höga skorsten är panncentralen ett viktigt landmärke på Nobelberget i Sickla. Den gamla industribyggnadens fasad och bjälklag har behållits för att framhäva byggnadens historia. Förskolans nya tredje våning, regnbågen, tycks sväva ovanpå den gamla panncentralen och knyter samman det höga berget på baksidan med den ursprungliga byggnaden.

För att skapa mer ytor inomhus och samtidigt inte minska de redan komprimerade lekytorna utomhus fungerar den nya tredje våningen också som en bro, vars undersida är klädd i ett reflekterande material, som gör att barnen kan titta upp och se sig själva från ett annat perspektiv. Från de många utkiksplatserna kan barnen se vad som händer runtomkring dem, både utomhus och inomhus, och upptäcka nya aspekter av sin omgivning, gång på gång. Arkitekturen har genomgående utformats på ett sätt som ska uppmuntra till fantasi, rörelse och lärande.

JENSEN förskola Nobelberget Foto Anders Bobert

– Genom hela gestaltningsarbetet har vi inspirerats av barnets perspektiv på världen. Vi behöver fortsätta att bli ännu bättre på att inkludera barns perspektiv isamhällsplaneringen och ta hjälp av arkitektur för att skapa bättre förutsättningar för barn att kunna växa och lära. Det är otroligt viktigt för den sociala hållbarheten i vårt samhälle och något som vi behöver säkerställa, inte minst nu sedan FN:s barnkonvention blivit lag i Sverige. Panncentralen är en förskola som från början till slut gestaltats med barnets bästa i åtanke, säger Elena Kanevsky, ansvarig arkitekt på White arkitekter.

JENSEN education har jobbar nära White arkitekter genom gestaltningsprocessen. “Vi är jätteglada att äntligen kunna öppna vår verksamhet. Vi har jobbat nära arkitekterna i omvandlingen av lokalen och är tacksamma över den inspirerande miljö som vi nu kan erbjuda barnen. Både lokalen och gården erbjuder en unik förskolemiljö som uppmuntrar till lek och upptäckande. Här kommer barnen att få lära sig massor”, säger Linda Alm, Skolchef, Affärsområde förskola på JENSEN education.

JENSEN förskola Nobelberget Foto Anders Bobert

På Nobelberget i Sickla skapas ett levande område med bostäder, kreativa verksamheter, park och nya mötesplatser. Totalt planeras för cirka 500 bostäder. Det första bostadskvarteret står redan klart och produktion pågår för fullt i nästkommande kvarter.Genom utvecklingen av Nobelberget knyts Hammarby Sjöstad ihop med Sickla. Längs med Sicklastråket, ett promenad- och cykelstråk, som löper genom området, finns förutom förskolan även ett kafferosteri med uteservering och andra verksamheter i gatuplan.

– Det är härligt att se att Nobelberget fylls med liv och rörelse med både verksamheter, boende och förskolebarn. Hela Sickla växer snabbt och står inför en spännande utveckling med både fler arbetsplatser och bostäder. Det känns verkligen att det bubblar och att det är mycket på gång nu, precis som det ska vara i en stadsdel med en blandning av boende, arbetande, kultur, handel och service, säger Håkan Hyllengren, affärsutvecklingschef i Sickla på Atrium Ljungberg.


Andra läste också