Hägern i Hammarby Sjöstad


Det finns något både urtida och exotiskt över gråhägern i Hammarby Sjöstad. Och här står den, flyttfågeln, mitt i vintern! Arten ökar och allt fler stannar över vintern.

Hägern dansar vid laxtrappan i Hammarby Sjöstad

Vilken häger i Hammarby Sjöstad?
När vi pratar om häger i Hammarby Sjöstad och övriga Sverige menar vi oftast gråhäger. Det är den absolut vanligaste hägerarten i Norden och den mest utbredda i Europa.

Hägern flyger i Hammarby Sjöstad

Gråhägern tillhör familjen hägrar inom ordningen pelikanfåglar. Gråhägern är en stor och grov häger med lång s-formad hals, långa vingar och ben och lång dolkformad näbb.

Gråhägern har ett mycket stort utbredningsområde. Den häckar i Europa så långt västerut som Azorerna, och norrut till Harstad i Norge, i Afrika både i norr kring Medelhavet och söder om Sahara, ända ned till Sydafrika, i stora delar av Asien och på öar i Indiska oceanen.

Hägern vid laxtrappan i Hammarby Sjöstad

Populationerna i östra Europa och norra Asien är flyttfåglar medan resterande fåglar  är kortflyttare, strykfåglar eller stannfåglar. Hägern är i Sverige en relativt vanlig häckfågel och finns i området från Mälardalen och söderut. I Norrland är gråhägern sällsyntare. Merparten av den svenska populationen är flyttfåglar, men i södra Sverige och på Sveriges västkust är den stannfågel.

Hägern bygger bo i höga träd, helst bokar eller almar i skogsmark, vid insjöar och havsvikar med bräckt vatten. Gråhägern häckar i kolonier ibland på upp till 50–100 par. Bona är glest byggda av grenar och kvistar, på ovansidan fodrade med gräs och hår.

Den lever monogamt. Honan lägger en kull om året med i genomsnitt 3-5 ägg, ibland så många som 10, vilka är blåaktigt gröna, utan fläckar. Ruvningen pågår mellan 25 och 28 dygn och när äggen är kläckta tar båda föräldrar hand om ungarna i cirka 42–45 dygn tills de är flygfärdiga.

Gråhägern lever huvudsakligen av fisk. Den jagar genom att stå blickstilla i vattnet och sedan snabbt snappa upp fisk som simmar förbi. När den rastar, vid å- eller sjökanter, drar den upp ena benet och balanserar på det andra.


Andra läste också