Få berättar för sin partner att de spelar


Spel på casino har sedan pandemiåren fått ett rejält uppsving i popularitet. Förutom att det idag erbjuds fler spelsajter än någonsin tidigare, har även allt fler spelare sett spelformen som en underhållande aktivitet. Detta oavsett om det görs för att varva ned eller för att helt enkelt ta del av spänning. Men trots det ökade intresset bland den svenska befolkningen är det få som faktiskt berättar om sitt spelande för sin partner.

Enligt en marknadsundersökning gjord av Casinofeber väljer nämligen 60 procent av svenska spelarna att inte berätta om sina pengarelaterade spel för sin partner eller sambo. Siffran är dock baserad på spelare som spelat minst en gång under det senaste året (12 månader) och ger kanske därför inte en fullt rättvis bild. Detta eftersom målgruppen inkluderar spelare som kan ha spelat en gång men inte mer.

Ser man till trenderna hos spelare som är mer aktiva och underhåller sig med spel på casino en gång i veckan (eller mer), har siffrorna jämnat ut sig mer, men det är fortsatt en majoritet som inte berättar för sina respektive om sitt spelande. Totalt rör det sig om 53 procent som inte berättar, och 47 procent som berättar.

Det visar sig också finnas en skillnad mellan män och kvinnor, där männen visar sig vara mer benägna till att inte berätta något som sitt spelande för sin partner eller sambo. Enligt statistiken är det 62 procent om männen som inte säger något, medan det är närmare 10 procentenheter färre (53 procent) kvinnor som inte berättar.

Anledningar till att inte berätta

Men vilka är anledningarna till att spelarna inte vill berätta för sina respektive att de spelar om pengar? Sett till den första målgruppen – det vill säga spelare som spelat minst en gång under de senaste 12 månaderna – tror man orsaken kan grunda sig i att man spelar så pass få gånger att det inte finns något märkvärt att berätta.

Spelare som deltar i pengaspel oftare, alltså en eller fler gånger per vecka, tros inte berätta för sin partner på grund av skam. Dock är detta inget som går att utröna ur statistiken och är därför högst spekulativt. Däremot visar en mer djupgående analys att berättandeprocenten bland spelare som haft problem att ta ut sina vinster är låg. Enbart 38 procent av denna målgrupp har valt att berätta om att de haft problem, medan 62 procent inte säger något alls. Något som kan vara i linje med att det kan vara jobbigt att berätta när spelproblem uppstår.

Kort om undersökningen

Undersökningen som ovan nämnda siffror baseras på har tagits fram av Reflect Företagsutveckling AB, på uppdrag av Casinofeber, för att lära sig mer om konsumenterna på spelmarknaden. Analysen har haft i syfte att ta fram demografin bland spelare, deras drivkrafter till denna underhållningsform och vilka spel de intresserar sig för eftersom man ansett att det funnits för lite information kring konsumenternas faktiska vanor.

Totalt har över 4000 intervjuobjekt medverkat i undersökningen, varav ca 500 spelar i dagsläget och 500 har spelat innan, eller har visat ett intresse till att börja spela. Undersökningen har således delats in i tre målgrupper, för att enklare kunna utröna trender och drivkrafter mellan de olika deltagarna.

  • Personer som spelar på nätcasino och gjort så under de senaste 12 månaderna.
  • Personer som aldrig spelat men kan tänka sig att börja.
  • Personer som spelat tidigare (men inte under de senaste 12 månaderna) och inte kommer spela igen.

Andra läste också