Sjöstadsföretag visar rekordstarkt halvår


Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordhöga 35,8 miljoner kronor under första halvåret, en ökning med 6,5 miljoner eller 22 procent jämfört med motsvarande period 2021. Vinstmarginalen ökade från 29 till 30 procent.

Westanders vinst blev även den rekordhög, trots att företaget höjde lönerna med 10 procent från den 1 januari. Rörelseresultatet uppgick till 10,6 miljoner kronor under första halvåret, att jämföra med 8,4 miljoner under första halvåret 2021.

Patrik Westander VD
Westanders vd Patrik Westander.

– Hela intäktsökningen förklaras av lyckade rekryteringar av samhällsengagerade personer och att vi nu är fler konsulter i företaget. Efter sommaren kommer vi att fortsätta rekrytera, utveckla nya tjänster och kvalitetshöja verksamheten, säger Westanders vd Patrik Westander.

Bland Westanders nya kunder finns den privata affärsskolan IHM Business School och träningsmärket Johaug. Företag svarade för 63 procent av byråintäkten under första halvåret, medan intresseorganisationer stod för 24 procent och myndigheter för resterande 13 procent.

– Allt fler samhällsengagerade företag vill delta i debatten. Mitt intryck är att hela pr-branschen har fått en nystart efter pandemin med en urstark marknad, där vi både träffar kunderna fysiskt och fortsätter att ha digitala möten, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.


Andra läste också