Wallenstam minskar sina utsläpp och erhåller bättre ratings


Wallenstams hållbarhetsrapport är nu publicerad. Redovisningen har utökats jämfört med tidigare år och visar att koncernen minskade sitt klimatavtryck under 2020 jämfört med 2019, främst genom minskade CO2-utsläpp från byggverksamheten och genom minskad energianvändning i befintligt bestånd. Dessutom har bolaget förbättrat sina resultat från både Morningstars ESG-utvärderare Sustainalytics och i hållbarhetsindexet CDP (Carbon Disclosure Project).

Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam
Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

– Genom vår utökade rapportering har vi blivit mer transparenta. En stor skillnad jämfört med tidigare år är att vi nu också redovisar utsläpp från byggverksamheten, köldmedieläckage och våra tjänsteresor. Vi ser att detta skapar en ökad medvetenhet. Att vi redan nu märker en positiv effekt tack vare ett utökat hållbarhetsarbete känns lovande inför framtiden, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Wallenstams hållbarhetsarbete stödjer även FN-initiativet Global Compact som innebär att man arbetar utifrån de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, försiktighetsprincipen, antikorruption och ansvarstagande gällande miljöfrågor.

– Vi vill på vårt sätt bidra till ett bättre samhälle, idag och för kommande generationer. Ett led i det är upprättandet av våra fyra klimatmål, som fokuserar på utsläpp från vår byggverksamhet, energianvändning, fastighetsavfall och tjänsteresor. Utöver det har vårt sociala engagemang varit en naturlig del i bolaget sedan det grundades. Wallenstam stödjer idag 60 olika organisationer och initiativ som på olika sätt verkar för att stödja utsatta grupper, motverka utanförskap, bidra till ungdomsverksamhet och trygghet i våra regioner, säger Karin Mizgalski.

Wallenstams hållbarhetsredovisning för 2020 finns tillgänglig på wallenstam.se/hallbarhet


Andra läste också