Ung förening i Hammarby Sjöstad vinner HSB Stockholms hållbarhetspris


HSB Stockholms hållbarhetspris går i år till HSB brf Redaren i Hammarby Sjöstad meddelar man via ett pressmeddelande. Sedan bildandet 2008 har föreningen installerat solceller och laddstolpar, system för frånluftsåtervinning, led-belysning och satsat stort på att stärka sammanhållningen.

På bilden fr. vänster: Anna Bengtsson, hållbarhetschef HSB Stockholm, Sofia Carlén Hammar, styrelseordförande HSB brf Redaren, Ann Marie Bergström, ledamot och sekreterare HSB brf Redaren och John Stensaeus, suppleant HSB brf Redaren

– Alla aspekter av hållbarhet är en självklar del i vårt styrelsearbete. Vi jobbar strukturerat, proaktivt och hållbart och vi får nya idéer tack vare samarbeten med andra miljöengagerade bostadsaktörer, däribland det lokala initiativet Sjöstadsföreningen. Det känns jättekul att vårt arbete uppmärksammas, säger Sofia Carlén Hammar, ordförande HSB brf Redaren.

HSB brf Redaren har bland annat installerat solceller, investerat i närvaro- och ljusstyrd led-belysning samt ett system för frånluftsåtervinning som sänkte fjärrvärmeförbrukning med närmare 50 procent. Föreningen har tolv laddstolpar för elbilar och ett projekt för utökad cykelförvaring pågår.

– HSB brf Redaren är ett utmärkt exempel på att bostadsrättsföreningar på relativt kort tid kan uppnå mycket genom att ha en tydlig målbild och en engagerad styrelse. De visar att investeringar i mer hållbara lösningar ofta även är smarta ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Anna Bengtsson, hållbarhetschef HSB Stockholm.

HSB brf Redarens sociala hållbarhetsarbete rymmer en rad initiativ som syftar till att stärka sammanhållningen bland de boende och uppmuntra till engagemang. Föreningen delar ut välkomstblad till nyinflyttade, har en informativ hemsida samt att årsstämma och städdagar avslutas med gemensamma måltider. Valberedningen jobbar aktivt med att fånga upp medlemmar som är intresserade av styrelsearbete eller på annat sätt vill engagera sig. Här råder ingen brist på kandidater till styrelseuppdragen.

HSB Stockholms hållbarhetspris delas traditionsenligt ut vid HSB Stockholms årsstämma som i år hölls den 12 april. Utöver äran omfattar priset hållbara tjänster och utbildningar till ett värde av 15 000 kronor.


Andra läste också