Skanska hyr ut 2 500 kvadratmeter i Sthlm 04


Skanska hyr ut kontor till två nya hyresgäster i Sthlm 04 i Hammarby Sjöstad. Det är SIWI, Stockholm International Water Institute och en ny myndighet under bildande, Utbetalningsmyndigheten, som hyr 706 kvadratmeter respektive 1 770 kvadratmeter i byggnaden.

Den LEED Platinum certifierade byggnaden, vars låga elförbrukning i huvudsak kommer från solenergi, välkomnar nu ytterligare två hållbarhetsmedvetna hyresgäster.

SIWI är en icke-vinstdrivande stiftelse och verkar som rådgivare till regeringar, städer och företag över hela världen. SIWI är bland annat värd för internationella FN-program och ordnar varje år världens ledande vattenkonferens, World Water Week, där Stockholm Water Prize delas ut. Flytten från Östermalm går i början av sommaren 2023.

– Vi ser fram emot flytten till modernare kontorslokaler där vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet. De konkreta hållbarhetsinitiativen är viktiga för oss, där dagsljus- och närvarostyrd belysning, smidiga lösningar för cykelpendling och ambitiös källsortering av avfallsfraktioner är några av de saker som inspirerar oss, säger SIWIs vd Torgny Holmgren.

Utbetalningsmyndigheten är en ny myndighet under bildande vilken ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2024 och i samband med detta etableras verksamheten på ett eget våningsplan i Sthlm 04. Myndigheten kommer som huvudsaklig uppgift ha att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.

Sthlm 04 omfattar totalt cirka 12 400 kvadratmeter och har nu bara runt 3 000 kvadratmeter kvar att erbjuda intresserade hyresgäster.

LÄS OCKSÅ: Skanska fortsätter satsa på Hammarby Sjöstad

– Många organisationer har nu satt ner foten kring hur deras arbetsplatsstrategi påverkar det framtida kontorets storlek, design och kringservice. Efterfrågan på attraktiva lokaler som kan möta kravbilden ökar tydligt, säger Caroline Andersson, uthyrningsansvarig i Sthlm New.


Andra läste också