Alexander Landborn blir ny hållbarhetschef


Hållbarhetsduo Per Olsson och Alexander Landborn, leder LINK Arkitekturs utökade hållbarhetssatsning.

Foto; Malin Nerby

Sjöstadsföretaget LINK Arkitektur tar hållbarhetsfrågan på stort allvar och ger den ytterligare dignitet genom att tillsätta Alexander Landborn som hållbarhetschef med fokus på klimatsmart byggande. Tillsammans med nuvarande hållbarhetschef Per Olsson, bildar de ett team som sätter hållbarhet högt upp på agendan.

Att minska byggnaders klimatpåverkan är ett av de områden inom byggbranschen som gör allra störst nytta för både miljön och beställarna. LINK Arkitektur arbetar därför aktivt med att vägleda sina kunder i vilka alternativ som finns för ett klimatsmart byggande. Det handlar om alltifrån material till designprinciper och processtyrning för att accelerera omställningen till en fossilfri byggbransch.– Nu går vi all-in på att hjälpa fastighetsutvecklare att minska sina byggnaders klimatpåverkan. De behöver inte invänta år 2050 eller 2030 heller för den delen. De kan bli klimatneutrala redan nu och vårt jobb är att hjälpa dem att ta täten på den resan, säger Alexander Landborn.

Under många år har LINK arkitektur prioriterat hållbar arkitektur och står bland annat bakom Lidl-butiken i Visby, Sveriges första NollCO2-byggnad, förskolan Hoppet, som strävar efter att bli helt fossilfritt samt ZEB Flexible Lab, ett forskningslaboratorium med nettonollutsläpp. I projekten finns en integrerad process för att arbeta med en koldioxidbudget och ett automatiserat arbetsflöde i 3D-program för att kontinuerligt mäta och kraftigt reducera byggnadernas klimatpåverkan.

– Klimatsmart byggande är den allra viktigaste frågan där våra kunder och vi som arkitekter kan bidra till hållbar utveckling och därför ger vi det extra fokus. Därmed frigörs resurser för att kunna ta krafttag om social hållbarhet, cirkulärt byggande och biologisk mångfald. Alla områdena är beroende av varandra, så vi kommer att ha ett tätt samarbete för att skapa så stor nytta som möjligt för både planeten och våra kunder, berättar Per Olsson. Pressmeddelande; LINK Arkitekturs satsning på den nya hållbarhetsduon trädde i kraft den 1:e oktober.


Andra läste också