Fortsatt stabil lönsamhet för Westander


Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2020 blev 6,6 miljoner kronor, en minskning med 5,8 miljoner jämfört med 2019. Vinstmarginalen minskade från 24 till 15 procent.

Westanders vinstdelning innebär att 2,6 miljoner kronor av vinsten delas ut i form av bonus till personalen. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en vinstdelning på 69 000 kronor, vilket kan jämföras med lönsamhetsmålet på 100 000 kronor i vinstdelning.

LÄS OCKSÅ: Stabil lönsamhet för Westander

– Vi är stolta och glada över ett stabilt år och ett rekordresultat under december. Med den här ekonomiska stabiliteten i ryggen och en förväntad återgång till normalitet ska vi nu satsa på rekrytering under 2021, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt under 2020 blev 45,3 miljoner kronor, en minskning med 6,9 miljoner eller 13 procent jämfört med 2019. Byråintäkten per anställd minskade från 1,6 till 1,5 miljoner.

– Årets vinstminskning kommer inte som en överraskning. Coronakrisen skapade en ryckighet i efterfrågan under året och vi har dessutom gjort stora framtidsinvesteringar i höjda löner och nytt kontor, säger Patrik Westander.

Företaget höjde lönerna med 7 procent från den 1 januari 2020. Westander flyttade efter sommaren till större lokaler i Stockholms nyaste skyskrapa, Sthlm 01 i Hammarby Sjöstad. Företaget finns nu på sjuttonde våningen med 360 graders utsikt.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 6 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 45 miljoner 2020. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer. Vårens rekryteringskampanj pågår för fullt, med sista ansökningsdag den 21 januari.


Andra läste också