Stabil lönsamhet för Westander


Pr-byrån Westanders rörelseresultat blev 4,4 miljoner kronor under första halvåret, en minskning med 4,5 miljoner jämfört med första halvåret 2019. Vinstmarginalen minskade till 17 procent.

Westanders halverade resultat förklaras huvudsakligen av minskade intäkter i coronakrisens kölvatten. Byråintäkten blev 25,5 miljoner kronor under första halvåret, en minskning med 3,6 miljoner eller 12 procent jämfört med första halvåret 2019.

– Trots coronakrisen och fluktuerande intäkter har vi varit lönsamma varje månad under första halvåret. Efterfrågan var som lägst under maj och sedan vände det snabbt till ett rekordresultat för juni, säger Westanders vd Patrik Westander.

Nettoeffekten av coronakrisen var under de tre månaderna mars–maj negativ för Westanders byråintäkt, medan intäkterna blev rekordhöga under juni. Jämfört med motsvarande månad 2019 förändrades Westanders byråintäkt i procent som följer:

Mars: -14
April: -24
Maj: -37
Juni: +9

– Pr-marknaden känns stabil inför hösten och på Westander är vi peppade på att byta upp oss till nya kontorslokaler. Hittills har vi börjat andra halvåret lika bra som vi avslutade det första, säger Patrik Westander.

Westander expanderar och flyttar under augusti till större lokaler i Stockholms nyaste skyskrapa, Sthlm 01 i Hammarby Sjöstad. Företaget flyttar in på sjuttonde våningen med 360 graders utsikt.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 52 miljoner 2019. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.


Andra läste också