Gatunamnen och dess historia i Hammarby Sjöstad


Visste du att det för närvarande finns 40 stycken gatunamn i Hammarby Sjöstad. Vi har framställt en posters på samtliga gatunamn. Du finner en uppdaterad variant på vår hemsida.

Visste du att bakgrunden till gatunamnen är lokalhistorisk och berättar platsens historia . I närheten av Korphoppsgatan låg tidigare en liten torpbebyggelse med det ovanliga namnet Korphopp eller Korpopp. Stavningen varierade men uttalet var Korpópp med betoning på den sista namnleden ópp, vilket sannolikt också avslöjar namnets innebörd. Att korpa opp betyder att ’hacka upp någonting (jord, grus, sten) med korp’, dvs. en spetsig hacka.

Varför namnet Heliosgatan? Inger Johansson svarade på en läsares fråga. Uppslag i Hammarby Sjöstads lokaltidning Sjöstadsbladet 2015.

Namnet antyder alltså hård och besvärlig jordmån för de tidiga brukarna. Andra samhöriga namn som upptecknades på platsen på 1930-talet är Korphoppsbacken/Korpbacken och Korphoppsgärdet/Korpgärdet.Kölnagatan fick sitt namn efter bebyggelsen Kölnan som låg intill Hammarby gård. En kölna var ett torkhus för malt, dvs. korn som fått gro för att kunna användas för tillverkning av maltdrycker (Här ligger Nya Carnegiebryggeriet. Förr i tiden fanns det kölnor på många svenska gårdar.

Gatunamnen är som nämnts fastställda 1950 resp. 1941, men de ovanliga namnlederna Korphopp- och Kölna- har en lokalhistorisk upprinnelse som ligger betydligt längre tillbaka i tiden än så.

Jan Inghe-Hagström, som var planarkitekt i Stockholms kommun

Jan Inghes Torg har fått namn efter Jan Inghe-Hagström, som var planarkitekt i Stockholms kommun och deltog bland annat i planeringen av Södra stationsområdet. Som planchef för Hammarby Sjöstad hade han stor betydelse för hur området har utvecklats ända sedan 1990. Jan Inghe-Hagström gick hastigt bort 2005, 61 år gammal. Ursprungligen fick torget namn efter Jan Inghe-Hagströms fullständiga namn, Jan Inghe-Hagströms torg.

Det långa namnet ledde dock till problem vid adressangivelser. Stockholms stadsbyggnadsnämnd beslöt 2012-03-29 att korta namnet på torget i enlighet med det namn han var känd under bland sina medarbetare. Det heter numera “Jan Inghes Torg.

Du kanske känner till mer uppgifter om bakgrunden till namnen på Hammarby Sjöstads gator? Dela gärna med dig.

 • Pollargatan
 • Hammarby Allé
 • Redargatan
 • Babordsgatan
 • Korphoppsgatan
 • Sjöfartsgatan
 • Kölnagatan
 • Ljusslingan
 • Konvojgatan
 • Heliosgatan
 • Hammarbyterrassen
 • Seglatsgatan
 • Regattakajen
 • Hammarby Kaj
 • Styrbordsgatan
 • Lumagatan
 • Förskeppsgatan
 • Jan Inghe-Hagströms Torg
 • Sickla Kanalgata
 • Fendergatan
 • Lugnets Allé
 • Midskeppsgatan
 • Aktergatan
 • Vävar Johans gata
 • Rorgängargatan
 • Fartygsgatan
 • Pollargatan
 • Båtbyggargatan
 • Henriksdalskajen
 • Jan Inghes Torg
 • Henriksdalsallén
 • Stapelgatan
 • Styrbordsgatan
 • Sickla Kanalgata
 • Lugnets Allé
 • Aktergatan
 • Hammarby Kaj
 • Henriksdalsallén
 • Rorgängargatan
 • Textilgatan
 • Midskeppsgatan
 • Hammarby Allé
 • Hammarby
 • Stapelgatan
 • Båtbyggargatan
 • Vävar Johans gata
 • Hammarbyterassen
 • Hammarby Fabriksväg
 • Lumaparksvägen
 • Fredrikdalsgatan
 • Skeppsmäklargatan
 • Fredriksdalsgatan
 • Fendergatan
 • Virkesvägen
 • Per Ludvig Lindgrens Terrass
 • Båtklubbsgatan
 • Fartygsgatan
 • Jan Inghes Torg
 • Per Ludvig Lindgrens Terrass
 • Hästholmsvägen
 • Vån
 • Vintertullstorget
 • Båtklubbsgatan
 • Lugnets
 • Henriksdalskajen

Mejla; redaktionen@sjostadsbladet.se


Andra läste också