Glasfabriken i Hammarby Sjöstad nominerad till ROT-pris 2022


ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlar fem projekt om utmärkelsen. Svenska Hus projekt Glasfabriken i Hammarby Sjöstad är nominerad till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2022

Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett smakfullt sätt. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande läggs det stor vikt vid i bedömningen.

Årets nominerade till ROT-priset 2022 är:

Blå porten

Den anrika restaurangen Blå Porten på Djurgården har upprustats med utgångspunkt i det ursprungliga utförandet och den omfattande renoveringen som ägde rum 1938. I det genomgripande förädlingsarbetet har väggar putsats med kalkputs i ursprungliga kulörer, krysspröjsade dörrglaspartier har tillvara tagits och kompletterats, ett marmorgolv har återlagts och dekorerade snickerier – som brädtak och kolonner – har restaurerats av konservator.

Därtill har restaurangen byggts ihop med Liljevalchs och kopplats på konsthallens tekniska system. Restaurangdelen har blivit större, då kök och bageri ligger i nybyggnationen, och verksamheten bedrivs numer året runt. Projektet har präglats av tätt samarbete mellan antikvarie, byggherre, projektledning, projektörer och entreprenörer, och den gemensamma ambitionen har varit att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön för framtiden.

Adress: Djurgårdsvägen 64
Byggherre/fastighetsägare: FSK Stockholm
Byggentreprenör: Peab
Arkitekt: Wingårdhs, Gert Wingårdh

Glasfabriken

Fastigheten Glasfabriken i Hammarby Sjöstad är en industrifastighet från 1950-talet som uppfördes för att inrymma en glasfabrik. Den grönklassade fastigheten har nu omvandlats till moderna kontorslokaler och bostäder med bibehållen industrikaraktär. Efter påbyggnaden med fem våningar omfattar fastigheten nu sju plan med flexibla kontorslokaler, dessutom har fastighetens bevarade karakteristiska lågdel omvandlats till fem unika stadsradhus om vardera två plan.

Utmaningarna har bland annat bestått i att ställa den nya stommen på det gamla bjälklaget, hantera den asbest som upptäcktes under projektets gång samt den logistiska planeringen på platsen. Genom om- och tillbyggnaden av Glasfabriken har platsens historiska industriarv bevarats samtidigt som något nytt har tillförts den. Glasfabrikens kombinerade användningsområden med såväl kontor som bostäder har bidragit till nya arbetsplatser och hem i området, vilket ger en varierande och levande stadsmiljö.

Adress: Virkesvägen 3
Byggherre/fastighetsägare: Svenska hus i Stockholm ab
Byggentreprenör: MVB öst ab
Arkitekt: Esencial AB

Styrpinnen 23

Fastigheten Kv Styrpinnen 23 har genomgått ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete med helt nya tekniska system och utökad lokalarea. Den kulturminnesmärkta (blåklassade) byggnaden ligger i anslutning till Kungsträdgården, ett centralt läge som ställer mycket höga krav på logistikplanering. Betydande grundförstärkningsarbeten i källaren har gjorts genom ny grundläggning med borrade stålpålar och injektering av befi ntlig grundmur. Alla bjälklag har förstärkts med nytt smide.

Stor hänsyn har tagits till byggnadens kulturhistoriska värde: utvändigt har fasaden varsamt lagats och invändigt har klassiska ytskikt återskapats. Projektet har hållit hög säkerhetsprofil och värnat om ordning och reda på arbetsplatsen. Huset kommer liksom tidigare att utgöras av kontor för Riksbankens Jubileumsfond samt externa hyresgäster, i bottenplan huserar numer den nya restaurangen Ricordi.

Adress: Kungsträdgårdsgatan 18
Byggherre/fastighetsägare: Riksbankens jubileumsfond
Byggentreprenör: In3prenör AB
Arkitekt: Equator

Viktor Rydbergs skola Fisksätra

Den tidigare nedlagda skolan i Fisksätra har fått nytt liv och kan nu åter fylla en viktig funktion i lokalsamhället. Genom att bevara den ursprungliga byggnadens kvaliteter och tillföra naturmaterial av hög kvalitet har man skapat en trygg, ljus och ändamålsenlig miljö som håller över tid och är anpassad för den pedagogik som bedrivs i dag. Ytterligare ytor har tillförts och skolan har fått en ny karaktäristisk entré som hämtat inspiration från kunskapens träd.

De byggnadstekniska utmaningarna har framför allt bestått i grundplattan som fi ck rivas och där efter återställas, de utökade kraven på ventilation och kyla, håltagningar i fasaden för större fönsterpartier samt att säkerställa ljudklass A i rumsakustik. Hösten 2021 öppnade skolan igen för upp till 540 elever i årskurserna F–9. En förhoppning är att projektet ska inspirera till att modernisera fl er åldrade, men i grunden gedigna, skolbyggnader.

Adress: Branviksvägen 1, Saltsjöbaden
Byggherre/fastighetsägare: Stena fastigheter
Byggentreprenör: Serneke
Arkitekt Sandellsandberg arkitekter

Västmannagatan 13 Berget

Det vackra bostadshuset från 1880-talet var i mycket dåligt skick vid renoveringens start. Kraftiga sättningar och fuktskador var tvungna att åtgärdas för att kunna rädda fastigheten och förvandla den till attraktiva bostäder som uppnår dagens standarder och tekniska krav. Huset är av Stockholms stadsmuseum klassificerat som särskilt värdefullt och en antikvarie har ledsagat i det viktiga arbetet att bevara husets historia och tillvarata dess olika värden – som stuckaturer, lister och marmoreringsmålning.

Projektet har präglats av god ordning, arbetsmiljö och kommunikation. Resultatet är en liten bostadsrättsförening med 21 lägenheter, en gemensam gård och en helt ny bostad i gårdshuset. Fasaden mot gården är omputsad och balkonger har tillförts den, medan den vackra fasaden mot gatan har bevarats. På så sätt har två tidsepoker förenats i en lyckad blandning av gammalt och nytt.

Adress: Västmannagatan 13
Byggherre/fastighetsägare: Brf lilla berget Norrmalm
Byggentreprenör: Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
Arkitekt: Semrén o Månsson arkitekter

Jury för ROT-priset 2022

Stefan Attefall, ordförande
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Göran Ekeroth, Strategisk arkitektur och vinnare av ROT-priset 2021

Prisutdelning

Prisutdelningen hålls den 1 juni 2022.


Andra läste också