Mediemyndigheten Tar Steget In i Framtiden i Hammarby Sjöstad


När klockan slog tolv den första januari, integrerades Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv, och tar på sig det nya namnet Mediemyndigheten. Generaldirektören Jan-Olof Lind beskriver sammanslagningen som ett klokt steg, och pekar på den röda tråden som genomsyrar Mediemyndighetens uppdrag.

Fakta om logotypen
Mediemyndighetens nya logotyp ska symbolisera ett möte mellan teknik, digitalisering och det mänskliga hantverket och berättandet. Logotypen ska även återspegla att Mediemyndigheten ska vara en stöttande kraft i ett föränderligt medielandskap.

Med fokus på allt från barns och ungas medievanor till granskningsnämnden, hoppas Lind på att sammanföra och maximera befintlig kunskap. Med två veckor kvar till fusionen delar Statens medieråds direktör, Anna-Karin Lindblom, en känsla av lättnad och förväntan.

— Det blir lite så faktiskt. Vi är definitivt redo och jag tror att det kan bli ganska skönt när det väl blir gjort. Då kan man hitta sin nya form och blicka mer mot framtiden. Framtiden blir på något sätt lite kortare när man står inför en sammanslagning, säger hon till Altinget. De båda myndigheterna har arbetat nära varandra inför sammanslagningen. Fram till förra sommaren utreddes frågan på departementet, och i början av 2023 fick myndigheterna klartecken från regeringen att påbörja förberedelserna.

Jan-Olof Lind kom in senare. Han började som ny generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv i september. Fram till regeringsskiftet var han statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Parallellt med förberedelserna inför sammanslagningen har han behövt lära sig kärnverksamheten.

— Den är ganska omfattande. Väldigt omfattande skulle jag vilja säga.

Mediemyndighetens uppdrag är i stort sett de två tidigare förenade i ett. En av regeringens ambitioner är att en större organisation kan ett mer effektivt arbete. Jan-Olof Lind ser att myndigheterna i dag släpper en del rapporter som liknar varandra. Syftet är enligt utredningen om sammanslagningen dock inte besparingar, utan att ”få till en mer slagkraftig organisation”. Totalt väntas ett 20-tal anställda lämna Statens medieråds lokaler i Filmhuset i Stockholm för att vid årsskiftet flytta till Hammarby sjöstad. Myndigheten för press, radio och tv:s lokaler växer och rum byggs om för att få plats i samma hus där även den nya Utbetalningsmyndigheten ska sitta.

För Jan-Olof Lind är det avgörande att de anställda på Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv nu kommer samman.

— Det kommer inte vara två myndigheter i myndigheten. Det tycker jag är viktigt och det driver jag stenhårt, säger han, medveten om att det också kan bli utmaningar när organisationerna slås ihop.

— Det är två relativt små myndigheter som har lite olika arbetssätt, på gott och ont. Nu när vi blir Mediemyndigheten kommer vi ha ett arbetssätt, och då är det ett litet givande och tagande för att vi ska komma fram till hur vi ska arbeta, fatta beslut och genomföra projekt och så vidare. Så det finns en styråra i det här. Mediemyndigheten får nya anställda, och en ny logga. Så sent som förra veckan fick myndigheten sin instruktion från regeringen. Nu väntar man på regleringsbrevet.

Till viss del ligger myndigheten redan efter. Det nya mediestödet hade fram till i slutet av november ännu inte fått godkännande från EU-kommissionen, och nu väntas utbetalningar för nästa år inte ske förrän i slutet av april.

Inte heller sammanslagningen kan väntas vara avslutad vid årsskiftet. Jan-Olof Lind är förberedd på att arbetet med att föra samman organisationerna kommer fortsätta en tid framöver.

— Tar det slut den första januari? Absolut inte. Då har vi vad vi måste ha, sen jobbar vi vidare med allting här inne.

Mediemyndighetens uppdrag: Mediemyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde verka för yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet samt möjligheterna till mediemångfald och tillgänglighet. Myndigheten ska också verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, ta tillvara deras erfarenheter samt verka för att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Myndigheten ansvarar även för frågor om tillstånd, registrering, tillsyn, mediestöd och utgivningsbevis på medieområdet.

Text: Charlotte Lindmark –


Andra läste också