Revolutionerande Membranteknik: Nya Horisonter för Avloppsvattenrening


Stockholm, en stad som kontinuerligt växer, står inför en ökande efterfrågan på effektiv avloppsvattenrening. För att möta dessa krav har Henriksdals reningsverk satsat på membranbioreaktorteknik (MBR), en banbrytande metod som har underkastats nio års rigorös utvärdering i pilotförsök vid FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk, nu känt som SWIC (Sjöstadsverket Water Innovation Centre) i Stockholm.

En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt Vatten kastar ljus över de möjligheter och utmaningar som denna teknik innebär.

Stockholms Avloppsvattenrening Tar Steget Framåt: Membranteknikens Potential och Utmaningar

Enligt Christian Baresel på IVL, ”Många svenska VA-organisationer behöver uppgradera sina avloppsreningsverk för att öka kapaciteten och reningseffektiviteten. MBR-tekniken blir allt mer konkurrenskraftig när reningskraven höjs och kunskapen om tekniken sprids.”

MBR-tekniken innebär en innovativ metod där avloppsvattnet, utöver den traditionella mekaniska, biologiska och kemiska reningen, även passerar genom ett membran med mycket små porer. Resultaten från pilottester som IVL har genomfört i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) visar att MBR ger en effektivare rening av kväve och fosfor utan att öka processvolymen. De installerade membranen i Henriksdal kommer att ge en fördubblad kapacitet i befintliga bassänger, vilket är en betydande förbättring.

En annan fördel är att membranen inte släpper igenom partiklar och partikelbundna föroreningar, vilket underlättar efterbehandling och ytterligare rening av avloppsvattnet från mikroföroreningar och läkemedelsrester. Tester har visat att ozon och aktivt kol är mer resurseffektiva på vatten som renats med MBR.

Christian Baresel noterar också att ”kraven på att avloppsverken ska rena bort läkemedelsrester och andra mikroföroreningar är bara en tidsfråga, särskilt med tanke på EU-kommissionens förslag till nytt avloppsdirektiv som presenterades förra året.”

Trots de lovande fördelarna med MBR-tekniken finns utmaningar, inklusive hög resursförbrukning för att rengöra membranen med luftning och kemikalier. Forskare har dock fokuserat på att optimera resursanvändningen och har lyckats minska kemikaliebehovet för membranrengöring med imponerande 60 procent. Dessa insatser syftar till att göra MBR-tekniken till ett hållbart alternativ för svenska avloppsreningsverk.

Resultaten från studierna och rapporten kommer att presenteras närmare vid ett seminarium den 5 september i samband med konferensen Nordic Wastewater Conference (NORDIWA) i Göteborg. Seminariet om MBR är öppet för deltagare både fysiskt och digitalt, men förhandsregistrering krävs. Det är ett viktigt steg mot att förstå och utnyttja membranteknikens potential för att möta Stockholms växande behov av avloppsvattenrening.

Läs mer och anmäl dig här.

Ladda ner rapporten: MBR-tekniken – utmaningar och möjligheter för svenska avloppsreningsverk

I ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. Östersjön är hårt belastad och Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan och EU:s vattendirektiv innebär skärpta krav på avloppsreningen. Med kommande klimatförändringar kan vi dessutom förvänta oss fler kraftiga regn med risk för översvämningar och bräddningar, dvs utsläpp av orenat avloppsvatten till såväl Mälaren som till Saltsjön/Östersjön. Läs också: Stockholm Vatten och Avfall

Text: Michael Andersson – Sjöstadsbladet


Andra läste också