Bygglov för Trikåfabriken 8 i Hammarby Sjöstad


Sedan 2018 har AIX Arkitekter tillsammans med Fabege arbetat ihärdigt med att omvandla Trikåfabriken 8 i Hammarby Sjöstad. Visionen är att skapa en modern kontorsfastighet som inte bara bevarar de befintliga industribyggnadernas arv utan också utökar utrymmet med imponerande 13 000 nya kvadratmeter genom på- och tillbyggnader.

Trikåfabriken 8 i Hammarby Sjöstad: Framtiden Formas i Samklang med Det Förflutna

”Vi är överlyckliga att bygglovet nu är beviljat. Det ger oss grönt ljus att fortsätta vår resa och forma något helt nytt som harmonierar perfekt med den historiska karaktären hos de ursprungliga industribyggnaderna,” uttrycker Sebastien Corbari, ansvarig arkitekt hos AIX Arkitekter.

Den banbrytande konstruktionen av massivträ i de nya tilläggarna är en nyckelfaktor som, i kombination med en noggrann bevarandestrategi, minimerar projektets miljöpåverkan. Förnyelsen av stadslandskapet med utgångspunkt i de befintliga strukturerna är en väl etablerad filosofi inom AIX Arkitekters kompetens och arkitekturvision. Att betrakta det befintliga som en värdefull resurs är kärnan i deras strävan mot hållbart byggande.

I Trikåfabriken 8 i Hammarby Sjöstad formar AIX Arkitekter och Fabege inte bara en modern kontorsfastighet utan även framtidens stad, där historien smälter samman med innovationen.

Text: Michael Andersson – Sjöstadsbladet


Andra läste också