Sickla skola rustas upp och moderniseras


Nu tas nästa viktiga steg i utvecklingen av en levande stadsdel i Sickla och satsningen på Nackas skolor. Sicka skola ska renoveras och byggas ut för att ta emot fler elever i ett expanderande Nacka. Moderna och flexibla lokaler ska kombineras med skolområdets historiska 50-talsarkitektur. Sickla skola beräknas stå klar 2025.

– I takt med att Nacka utvecklas ökar satsningen på Nackas skolor. Nu påbörjas arbetet med att utveckla Sickla skola som ska renoveras och byggas ut med fler skolplatser. Nya moderna och flexibla lokaler byggs samtidigt som att 50-talsarkitekturen bevaras. Vi ser fram emot att samarbeta med NCC och ta del av deras erfarenhet och kunskap i att bygga och renovera skolor, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Sickla skola utökas med ett högstadium med årskurserna sju till nio. Det nya skolområdet kommer även att inrymma Växthusets förskola, som får nya lokaler.

Byggprojektet leds av byggbolaget NCC som har flera pågående uppdrag från Nacka kommun för att utveckla förskolor, skolor och boenden.

– Vi har haft ett nära samarbete med Nacka kommun i arbetet med att skapa en byggnad och skolgård som möter skolans utmaningar. Vårt långtgående samarbete har resulterat i effektiva projekt där vi fångar upp erfarenheter och kompetens för att få det bästa resultatet. Jag ser fram emot att vi nu kan påbörja byggnationen, säger Emil Junelind, affärschef NCC Building Sverige.

Ett område i utveckling

Sickla utgör den del av Nacka som gränsar till Stockholms innerstad och har en spännande historik. Redan på 1700-talet startades olika verksamheter i området, vilka har vuxit med tiden, och den industrihistoriska miljön präglar idag stora delar av Sickla. Här utvecklas nu en ny årsring – en hållbar stadsmiljö med nya bostäder, arbetsplatser, skolor och trivsamma mötesplatser för rekreation, idrott och kultur. I Sickla planeras cirka 4 500 nya bostäder och nya ytor för kontor, handel och träffpunkter.

Sickla Skola.

Andra läste också