Centerpartiet vill bygga bad -och bastuflotte i Hammarby sjö


Med vattennära broar, badflottar, badstegar och soldäck vill Centerpartiet i Stockholm öka möjligheten till bad för stockholmarna.

Karin Ernlund (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms stad.

– Vattnet är en stor del av Stockholm. Centerpartiet vill tillgängliggöra det fantastiska vatten som finns i hela staden och ta vara på de outnyttjade möjligheter som finns, säger Karin Ernlund (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms stad.

Centerpartiet vill skapa bad- och kallbadsmöjligheter i Stockholms olika stadsdelar med hjälp av små badflottar och flytande bastuhus. Stockholms olika strandpromenader kopplas ihop genom att addera sjönära gång- och cykelbroar som byggs på de redan befintliga fundamenten till bil och tågbroar.

badflotte hammarby sjö
Badflotte Hammarby sjö

Mindre öppningsbara broar byggs också för att knyta ihop stadens stränder och kajer. På så vis kan man röra sig mellan olika öar utan att behöva ta långa omvägar via högt belägna bullriga bilvägar. De nya gång- och cykelbroarna följer antingen brospannen eller har en öppningsbar del för att inte hindra båtar i farleder.

– Där badmöjligheter helt saknas idag kan badflottar placeras ut. Vi ser även en lösning med små kallbadhus med bastu som kan placeras längs flera av stadens stränder och kajer. Fler utspridda badmöjligheter skulle också avlasta våra badstränder som idag lider av dålig vattenkvalitet på flera håll, säger Karin Ernlund.


Andra läste också