Effekterna av avregleringen av den svenska spelmarknaden


Intresset hos svenska folket för spel på onlinecasinon i olika format har växt stadigt på senare år. Idag är det tämligen vanligt att svenskar spelar på onlinecasino relativt ofta och cirka 50% av svenska folket uppgav att de hade spelat på ett onlinecasino i någon form under det senaste året.  

Den svenska spelmarknaden var under en lång tid under ett monopol av Svenska Spel. Men till följd av att många svenskar valde att söka sig utomlands för att få tillgång till ett annorlunda utbud av spel och de skatteintäkter som den svenska statskassan gick misste av till följd av detta innbar att den dåvarande regeringen kände sig nödgad att genomföra avregleringen som ett sätt att locka tillbaka svenska spelare till svenska plattformar och därmed även öka intäkterna till statskassan. I och med detta så finns det numera en hel del olika privatägda casinon som man kan välja bland, och du kan lära dig mer om detta genom att klicka på hemsidan och lär dig mer hos Lucky Casino.

Avregleringen lockade tillbaka svenska spelare tillbaka till svenska plattformar

På det stora hela så lyckades avregleringen väldigt väl med sitt huvudsakliga mål: att locka tillbaka svenska spelare till svenska plattformar. Numera så är det vanligare att svenska spelare väljer att spela på svenska casinon istället för utländska alternativ, någonting som på det stora hela har lett till att intäkterna till den svenska statskassan också har ökat.

Avregleringen ledde till ett brett utbud av alternativ på svenska plattformar

Men avregleringen förde även med sig att det numera finns en hel del olika spelplattformar som man kan vända sig till. Där svenska spelare enbart kunde vända sig till Svenska Spel som ett svenskt casino tidigare finns det idag en bred variation av olika tillgänglinga casinon som man kan välja att spela hos. Konkurrensen på dessa olika plattformar är tämligen hård och de olika plattformarna är i en konstant kamp mot varandra för att locka till sig kunder. 

Men det är också tämligen vanligt att svenska spelare hoppar från plattform till plattform med jämna mellanrum. Enligt det svenska regelverket för spel på onlinecasino får man som kund nämligen enbart ta emot en bonus från ett casino. För att regelbundet kunna ta del av bonusar krävs det därför att man med jämna mellanrum flyttar från plattform till plattform.

Avregleringen ledde till en ökad närvaro av spelreklam i offentliga rum

Den största nackdelen, enligt vissa, är dock att den svenska avregleringen av spelmarknaden ledde till att spelreklam på olika offentliga platser som exempelvis på kollektivtrafik och liknande. Spelbolag som ansöker och blir beviljade en svensk licens får även rätt att bedriva marknadsföring gentemot svenska konsumenter ute i det svenska samhället. Till följd av att konkurrensen numera är så hård som en effekt av att det finns ett överflöd av olika tillgängliga spelbolag att välja bland är det också väldigt viktigt för spelbolagen i fråga att bedriva marknadsföring. I och med detta kan vi förvänta oss att spelreklam kommer fortsätta vara ett vanligt inslag i stadsbilden.


Andra läste också