Sjöstadsföretag slår intäktsrekord


Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordhöga 29,3 miljoner kronor under första halvåret. Det är en ökning med 3,8 miljoner kronor eller 15 procent jämfört med första halvåret 2020. Vinstmarginalen ökade från 17 till 29 procent.

Westanders rörelseresultat blev 8,4 miljoner kronor, en ökning med 4,1 miljoner jämfört med första halvåret 2020. Den stora vinstökningen beror på en ökad byråintäkt per anställd, som vida överstiger företagets ökade hyreskostnader efter flytten till större lokaler i den nya skyskrapan Sthlm 01 i Hammarby Sjöstad.

– Vi har draghjälp av en överraskande stark konjunktur. Våra konsulters beläggning har ökat successivt och för helåret hoppas vi för första gången nå 1,7 miljoner kronor i byråintäkt per anställd, säger Westanders vd Patrik Westander.

Företag svarade för 68 procent av byråintäkten under första halvåret, medan intresseorganisationer stod för 25 procent och myndigheter för resterande 7 procent. Bland Westanders nya kunder finns det statliga bolaget Svensk Exportkredit, medtechföretaget Mirola och kunskapsföretaget Nationalencyklopedin.

– Vi är väldigt glada att de allra flesta av våra samarbeten nu går för fullt igen. Under vårt mycket starka första halvår ser vi också att medarbetarna i allt högre grad upplever att deras arbete bidrar till samhällsnytta, säger Patrik Westander.

Westander ställer sedan 13 år en egen fråga om medarbetarens självskattade ”bidrag till en positiv samhällsutveckling” i undersökningsföretaget Regis medarbetarstudie. När årets undersökning nyligen genomfördes blev betyget rekordhöga 9,1 på en tiogradig skala.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 6 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 45 miljoner 2020. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.


Andra läste också