Strömmar av Kunskap: Stockholm Storsatsar på Dagvatten!


”Stockholm Sätter Fokus på Dagvatten: Nytt Kunskapsprogram Invigs i Hammarby Sjöstad för Att Höja Vattenkvaliteten”

Många stockholmare passerar dagligen grönskande dagvattenanläggningar utan att förstå det värde de skapar för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Detta vill vi ändra på genom att lansera ett kunskapsprogram med skyltar över hela Stockholm som förklarar nyttan, säger Jessica Thorsell, miljöingenjör på Stockholm Vatten och Avfall.

Vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag behöver förbättras, och kunskapsprogrammet syftar till att informera stockholmarna om hur detta kan uppnås. Det är bakgrunden till de informationsskyltar som nu placeras ut i hela Stockholms stad och snart även i Huddinge kommun.

Dagvattenanäggning i Hammarby Sjöstad.

Dagvattenanläggningar är gröna inslag i stadsmiljön som gör Stockholm grönare, men deras huvudsakliga syfte är att skydda staden genom att motverka översvämningar och förhindra att skräp, föroreningar och kemikalier rinner ut i Stockholms sjöar och vattendrag.

Informationsskyltarna inkluderar också upplysande fakta om de växter som ofta planteras i dagvattenanläggningarna och som väljs ut för specifika uppgifter, som att ta upp metaller och näringsämnen samt att fungera som pollinatörer, det vill säga bin, humlor och andra insekter.

Dagvattenanäggning i Hammarby Sjöstad.

Den första skylten invigdes på onsdagen vid Lugnets Allé 77 i Hammarby Sjöstad.

Här informerar vi bland annat om de växter som hjälper till att rena vattnet från tungmetaller. Dagvattenanläggningen är även utformad för att bidra till biologisk mångfald. Den renar dagvattnet från kemikalier, skräp och mikroplaster så att vi får ett renare vatten som rinner ut i Östersjön, som ligger här intill, berättar miljöingenjör Jessica Thorsell.

Ungefär hälften av dagvattnet i Stockholm leds i kombinerade ledningsnät tillsammans med spillvatten till Stockholms avloppsreningsverk, där vattnet renas i ett slutet kretslopp. Den andra hälften leds i separata dagvattenledningar och rinner ut till havet, sjöar eller vattendrag.

LÄS OCKSÅ: Stockholm Vatten bygger för framtiden

Fimpar, tuggummi, mikroplaster och föroreningar från trafiken spolas därmed i hälften av fallen rakt ner i sjöar och vattendrag. Minskat bilkörande och minskat skräp på våra gator bidrar därmed till att vattenkvaliteten och badvattnet i sjöar och vattendrag förbättras, säger Jessica Thorsell.

Text: Charlotte Lindmark – Sjöstadsbladet


Andra läste också