Domstolsverket utökar i Sickla


Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Domstolsverket som utökar sina befintliga lokaler i Sickla Front med 2 100 kvadratmeter. Därmed omfattar den totala uthyrningen cirka 13 300 kvadratmeter, fördelat på de tre verksamheterna Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen samt Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Sickla Front ligger i början av Sicklastråket som binder ihop Hammarby sjöstad och Sickla. Längs stråket ligger också Nobelbergets första bostadskvarter samt den gamla industrihistoriska tegelbyggnaden Formalinfabriken som numera rymmer kreativa kontor, kafferosteri och restaurang. Som närmsta granne till Sickla Front finns villa Fannyudde, en vacker trävilla från sekelskiftet, som nyligen fått nytt liv i form av trädgårdscafé med mat och dryck.

LÄS OCKSÅ: Sjöstadsbo utgör ett säkerhetshot mot Sverige och bör utvisas enligt regeringen

– Vi är glada att Domstolsverket trivs i Sickla och väljer att utöka sina lokaler här. Sickla växer med både nya kontorsarbetsplatser och bostäder. Förra året öppnade även hälsohuset Curanten och till sommaren slår hotell Tapetfabriken upp sina dörrar. Vi vill skapa en stadsdel där både arbetande, boende, besökare och studerande trivs. Det industrihistoriska arvet finns alltid närvarande i Sickla och i mötet med det nya uppstår spännande kontraster, säger Johanna Gattberg, affärsstrateg på Atrium Ljungberg.

Andra hyresgäster i Sickla Front är Addnature, Bikester, Stora Enso, Intrum, Vroom, Arriva, SecMaker och Yamaha Motors. Hyresavtalet med Domstolsverket är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.


Andra läste också