Norlandia Förskolor i Hammarby Sjöstad: En Helhetstanke för Barnens Välmående och Framtid


När det gäller föräldraskapet och valet av förskola, intar Norlandia Förskolor i Hammarby Sjöstad en unik position. Med fokus på hälsa, rörelse och näringsrik mat, tillagad av en engagerad kock, strävar de efter en helhetstanke kring barns välmående.

Rektor Helena Kullenberg, Norlandia Förskolor i Hammarby Sjöstad.

Sjöstadsbladet pratar med Helena Kullenberg, Rektor på Norlandia Förskolor Hammarhajen, Svallvågen, Måsen & Kompassen. Hon berättar om deras pedagogiska metoder, engagemang för barn med diagnoser och hur de skapar en gemenskap där föräldrarna aktivt deltar i sina barns utbildning. En närmare titt på Norlandia Förskolor avslöjar inte bara deras hängivenhet för barnens nu, utan också deras vision för framtiden.

Varför ska föräldrar välja Norlandia Förskolor i Hammarby Sjöstad?

Norlandia Förskolor i Hammarby Sjöstad. På bild Förskolan Hammarhajen.

– Norlandia Förskolor i Hammarby Sjöstad erbjuder en helhetsinriktad approach när det gäller hälsa, rörelse och kost, med en dedikerad kock som tillagar näringsrik mat. Vi strävar efter hög personaltäthet och håller barngrupperna relativt små för att säkerställa individuell omsorg. Vi stöder även familjer genom olika tjänster, inklusive möjligheten att ta med matlådor och tillgång till ett eget bibliotek.

Arbetar ni utifrån någon speciell pedagogik?

– På Hammarhajen följer vi en unik undervisningsmetod där litteraturen utgör grunden för barnens upplevelser. Pedagogerna iscensätter dessa upplevelser för att skapa magiska ögonblick och undervisningstillfällen. Vi värdesätter barns tidiga läs och skrivutveckling som en central pelare i vår pedagogik.

På Svallvågen utforskar barnen närområdet, tecknandet och Norlandias egna koncept ”Mat Med Smak.” Barnens egna processer genomsyrar hela verksamheten, och rörelseglädje främjas genom Norlandia Skuttet, baserat på samarbete med generation PEP.

Är barn med diagnoser också välkomna till era förskolor?

– Absolut! Vi välkomnar alla barn, inklusive de med olika diagnoser, och strävar efter att skapa en inkluderande miljö där varje barn kan trivas och utvecklas.

Hur mycket vistas ni utomhus med barnen?

– Vi prioriterar utomhusaktiviteter och strävar efter att ge barnen möjlighet att vara ute varje dag, oftast flera gånger om dagen. Utomhuslek främjar inte bara fysisk hälsa utan även kreativitet och social interaktion.

Gör ni regelbundna besök med barnen till museer, djurparker och liknande?

– Ja, vi genomför regelbundna besök på museer, djurparker och liknande platser när det är relevant för att stödja våra projekt, mål och undervisning.

Är all er personal utbildade förskollärare?

– Vi har både utbildade förskollärare och barnskötare på våra förskolor. Dessutom har vi utbildade kockar som ansvarar för att laga näringsrik mat från grunden.

”Genom olika forum som ’Förskoleforum,’ föräldrahappenings och gemensamma frukostar ges föräldrarna möjlighet att vara delaktiga och påverka.”

Norlandia Förskolor i Hammarby Sjöstad. På bild Förskolan Hammarhajen.

Är också föräldrarna engagerade och behjälpliga i verksamheten?

–Våra föräldrar är mycket engagerade i sina barns utbildning, och vi uppskattar deras deltagande. Genom olika forum som ”Förskoleforum,” föräldrahappenings och gemensamma frukostar ges föräldrarna möjlighet att vara delaktiga och påverka.

Ger ni syskonförtur?

– Vi följer Stockholm Stads regler för förtur och tillämpar inte egna köregler. Vi följer de riktlinjer som kommunen har fastställt.

Hur tänker ni kring barnens mat och mellanmål?

– Måltiden är en viktig del av vår verksamhet, och vi strävar efter att erbjuda näringsrik mat med hög kvalitet. Vi använder bra råvaror och nyttiga fetter för att främja en jämn blodsockernivå och undviker onödiga tillsatser. Vår matlagning baseras på rådande näringsrekommendationer, och vi väljer ekologiska, närproducerade eller KRAV-märkta råvaror i möjligaste mån.

LÄS OCKSÅ: Norlandia Förskolor blir KRAV-certifierade

Hur länge har ni varit etablerade i Hammarby Sjöstad?

– Vi har varit etablerade i Hammarby Sjöstad sedan 2014 och är en väl etablerad del av samhället.

Enligt din uppfattning, vilka kännetecken definierar en förskola av hög kvalitet?

– Engagerade pedagoger som vågar prova och utforska tillvägagångssätt för att möta varje barns behov. Där pedagoger får möjlighet att påverka och ta ansvar ser jag att även engagemanget ökar. En förskola där mina mål som rektor lever i vardagen och där barnen får upptäcka och uppleva tillsammans med pedagoger- där skapas magi och kvalité.

”Vi strävar efter hög personaltäthet och håller barngrupperna relativt små för att säkerställa individuell omsorg.”

 Hur går man tillväga för att skapa en organisation som främjar lärande och tydlighet?

– God kommunikation och goda förtroendefulla möten måste alltid vara i fokus. Mellan mig och mina medarbetare, mellan pedagog och vårdnadshavare och viktigast av allt mellan pedagog och barn. Det är i de mellanmänskliga mötena som ett lärande sker.

 Vad är det bästa med ditt jobb?

– Alla möten med barn, pedagoger och vårdnadshavare! Att få vara med och utbilda och skapa förutsättningar för våra allra yngsta samhällsmedborgare.

LÄS OCKSÅ: Jakten med Jack

Vad har besökarna att förvänta sig under era öppna hus-evenemang?

– Under våra öppna hus-evenemang kan besökarna förvänta sig en rundtur av en av våra pedagoger där vi delar mer om förskolan, svarar på frågor om introduktion, våra pedagogiska koncept och arbetssätt. Dessutom får besökarna ett smakprov från vår köksverksamhet.

Det kan vara en utmaning att få hela personalen att enas om gemensamma ställningstaganden. Hur lyckas du med det?

– Genom att vara tydlig med mina förväntningar på varje individ i personalen och genom att sätta tydliga mål där barnens bästa alltid är i fokus. Vi följer Norlandias styrdokument, Lpfö18 och Skollagen. Jag främjar öppen kommunikation och har en etisk grundtanke kring effektivt och positivt samarbete.

Vill du komma förbi på besök?

– Vi välkomnar alla nyfikna vårdnadshavare, barn och pedagoger på öppet hus för att se vår fina förskola och lära känna oss. Se datum och tider nedan. Varmt välkomna!

Text: Redaktionen – Sjöstadsbladet


Andra läste också