Ungdomarna har fått vara med och påverka Sjöstadshöjden


Under hösten har ett femtiotal gymnasieelever från Fryshusets gymnasium i Hammarby Sjöstad deltagit i planeringen av framtidens bostäder och arbetsplatser i stadsutvecklingsprojektet Sjöstadshöjden. Det nära samarbetet med Fryshuset i Hammarby Sjöstad har initierats av Sveafastigheter och White Arkitekter, framgår av deras pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ: Tilldelas markanvisning för 150 bostadsrätter

Stadsutvecklingsområdet Sjöstadshöjden är strategiskt viktigt för Stockholms stads mål om en sammanhängande stad. Här ska Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden kopplas samman med bostäder, kontor och förskola. Inom området har staden markanvisat till sju fastighetsutvecklare, däribland Sveafastigheter som utvecklar 150 lägenheter.

RRebecca Rubin, arkitekt och utvecklingsansvarig för stadsbyggnad på White Arkitekter. Foto Thomas Zaar

– Samarbetet med Fryshusets Gymnasium har skapat en arena för möten och ömsesidig kunskapsutveckling mellan ungdomar och professionella som genererat värden till stadsutvecklingsprojektet. Nu ser vi fram emot att detta omsätts i prioriteringar och lösningar allt eftersom projektet tar form, säger Rebecca Rubin, arkitekt och utvecklingsansvarig för stadsbyggnad på White Arkitekter.

Arbetet har integrerats i ordinarie undervisning där Fryshusets elever inkluderats i planprocessen för en kartläggning av platsen utifrån ett ungdomsperspektiv och för en bostads- och fastighetsutveckling där ungdomars preferenser och förutsättningar inkluderas.

– Det har varit enormt lärorikt och inspirerande att vara med på lektionerna och ta del av visionerna om vilken plats Sjöstadshöjden kan bli. Samarbetet med ungdomar på Fryshusets Gymnasium handlar om att unga på riktigt är delaktiga i stadsutvecklingen, och att förstå ungas syn på framtidens boende, säger Harry McNeil, Marknads- och Hållbarhetschef på Sveafastigheter.

White Arkitekter har processlett dialogen enligt den egenutvecklade modellen för utbildande gestaltningsdialog. I ett nära samarbete med ämneslärare Lars Brickstad och hans två parallellklasser på samhällsprogrammets sista årskurs har lektionerna planerats och genomförts på plats och digitalt. Under de veckor dialogen pågått har undervisningen helt fokuserat på stadsutveckling utifrån olika perspektiv vilket har skapat både bredd och djup i kunskapsutveckling och engagemang.

– Vi unga känner ofta att vi inte blir involverade i beslut som rör oss. Att vara delaktig och att lära sig mer gör att man blir medveten om vad som pågår på en större nivå. Det gör också att man känner sig stolt, att ens idéer kommer med även om vi inte är de som bygger. Samarbete med skolan skulle också kunna leda till arbete, öppna mer möjligheter och en fot in på arbetsmarknaden, säger Lamin Sanneh, elev på Fryshusets Gymnasium.

Sveafastigheter har aktivt deltagit på samtliga lektioner för att ta del av och direkt möta ungdomarnas kunskap och erfarenhet. Även representanter från stadens projektgrupp har deltagit. Dialogen har pågått integrerat med de parallella skisserna för att ungdomarnas kunskap och erfarenhet direkt ska integreras i de skissande arkitekternas arbete. Under den fjärde lektionen, skissmötet, möttes arkitekter och ungdomar för att utifrån genomförd plats- och behovsanalys programmera framtidens boende.

– Samarbetet har visat på dialogens stora potential att berika både undervisning och stadsutvecklingsprocess. Mötet mellan unga och vuxna professionella, den ömsesidiga kunskapsutveckling som sker, är en förutsättning för en mer inkluderande, normvidgande och därmed socialt värdeskapande planering och gestaltning, säger Rebecca Rubin, på White.

Sveafastigheter och White ser fram emot att fortsatt inkludera ungdomarna och Fryshusets Gymnasium i Hammarby Sjöstad med arbetet med Sjöstadshöjden som planeras gå på samråd under sommaren 2021.


Andra läste också