Naturvårdsverket varslar 65 anställda om uppsägning inför budgetneddragningar


Naturvårdsverket i Hammarby Sjöstad förbereder sig för en betydande neddragning av sin verksamhet genom att varsla 65 anställda om uppsägning, vilket motsvarar ungefär 10 procent av myndighetens personalstyrka. Orsaken är den aviserade minskningen av budgeten inför 2025, som kommer som ett resultat av flera tillfälliga satsningar som närmar sig sitt slut.

”Bedömningen är att vi behöver minska våra kostnader med 65 miljoner kronor jämfört med 2024. Det görs dels genom att minska på verksamheten motsvarande 65 årsarbetskrafter, dels genom annan sparsamhet. Uppskattningsvis kommer det beröra 65 personer, men först ser vi över vilka möjligheter som finns till bland annat omplacering,” förklarar generaldirektör Björn Risinger.

En stor del av den planerade neddragningen beror på att flera tidsbegränsade satsningar tar slut vid årsskiftet 2024/2025.

”De satsningar som löper ut rör framför allt stärkt arbete för hållbar plastanvändning och genomförandet av tre nya EU-direktivsuppgifter med fokus på engångsplast, producentansvar för förpackningar och nedskräpning,” tillägger Björn Risinger.

Neddragningen berör samtliga avdelningar inom Naturvårdsverket och påverkar både kontoren i Hammarby Sjöstad och Östersund. Utöver minskningen av de tidsbegränsade satsningarna påverkas stödverksamheten mer än andra avdelningar, med hänsyn till att kärnverksamheten behöver skyddas.

Effektiviseringarna på myndigheten krävs också för att säkra resurser för flera viktiga uppdrag framöver. Det inkluderar genomförandet av ny EU-lagstiftning inom flera områden, effektiv miljöprövning och stärkt förmåga inom säkerhet och beredskap. Expertstödet till regeringen är också en prioriterad uppgift för myndigheten.

Text: Charlotte Lindmark – Sjöstadsbladet


Andra läste också