Nyckelaktör i Hammarby Sjöstad mot Brottslighet och Felaktiga Utbetalningar


En nyskapande kraft tar plats i Hammarby Sjöstad – Utbetalningsmyndigheten etableras för att stärka kampen mot felaktiga utbetalningar och organiserad brottslighet inom välfärdssystemen. Den 1 januari inleder den nya Utbetalningsmyndigheten sitt arbete.

Jesper Nyr´ren konsverk sthlm04 skanska
Utbetalningsmyndigheten på Hammarbybacken 31 i Hammarby Sjöstad

Vid årsskiftet kommer Hammarby Sjöstad att vara hem för den nyligen skapade Utbetalningsmyndigheten, en strategisk aktör med syfte att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Per Eleblad tar rodret som generaldirektör och får i uppdrag av finansminister Elisabeth Svantesson att leda kampen mot ekonomisk brottslighet. Med erfarenhet från tunga befattningar på Försäkringskassan, inklusive rollen som ekonomidirektör, tar Eleblad på sig den viktiga uppgiften att stärka välfärdssystemens integritet.

Tydligt uppdrag från regeringen att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Finansministern kommenterar Eleblads utnämning och betonar hans långa och framstående karriär på Försäkringskassan, där han har lett både verksamhet och människor. Eleblad själv delar sin glädje och ära över uppdraget på sin Linkedin, samtidigt som han ser fram emot att påbörja det viktiga arbetet.

Arbetet med att bekämpa felaktiga utbetalningar och bidragsbrott framställs som avgörande ur både ett statsfinansiellt perspektiv och för att stärka förtroendet för välfärdssystemen. Samarbetet mellan ansvariga myndigheter understryks, men det påpekas också att befintliga samarbetsstrukturer behöver kompletteras för att möta de ökande utmaningarna, särskilt när angreppen blir mer systematiska och avancerade.

LÄS OCKSÅ: Gigantiskt konstverk på plats i Hammarby Sjöstad

Fokus läggs på att införa ytterligare kontroll- och analysverktyg för att effektivt bekämpa den organiserade brottsligheten. Utbetalningsmyndigheten får i uppdrag att genomföra systemövergripande analyser och kontroller av utbetalningar från anslutna välfärdssystem. Dessutom kommer myndigheten att ansvara för utbetalningar av förmåner och stöd från vissa välfärdssystem samt från skattekontot hos Skatteverket genom ett transaktionskonto.

LÄS OCKSÅ: Skanska hyr ut 2 500 kvadratmeter i Sthlm 04

Utbetalningsmyndigheten kommer att vara lokaliserad i Hammarby Sjöstad, och dess lokaler omfattar ett eget våningsplan på 1 770 kvadratmeter i det åttavåningshuset Sthlm 04. Hyresavtalet är med Skanska, och bland de övriga hyresgästerna finns Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Myndigheten för press, radio och tv.

LÄS OCKSÅ: Skanska säljer Sthlm 04 i Stockholm för 830 miljoner till egen portfölj

Tidigare planer på att placera Utbetalningsmyndigheten i Södertälje ändrades, och den kommer nu istället att etableras i Hammarby Sjöstad. Regeringen motiverade detta med bristande säkerhetsklass i Södertälje, men enligt tidningen Dagens Nyheter låg det egentliga skälet i rädslan för infiltration.

Text: Redaktionen – Sjöstadsbladet


Andra läste också