- Hammarby Sjöstad -

Henriksdalshamnen

Området

Henriksdalshamnen innehåller ca 900 bostadslägenheter och 2 750 m2 BTA lokaler. Totalt 11
byggherrar har uppfört ca 260 hyresrätter och ca 640
bostadsrätter. All kvartersmark är upplåten med tomträtt. Projektet färdigställdes i huvudsak under åren 2008-2013.

Boende

Inom Hammarby Sjöstad har f n drygt 7 500 lägenheter byggts. Totalt finns således ca 9 000 lägenheter i Hammarby Sjöstad och idag bor drygt 21 000 personer i området. Ett av de senast färdigställda delområdena är Henriksdalshamnen med ca 900 lägenheter.

Detaljplanen

Detaljplaneområdet omfattar en areal om ca 6 ha och begränsas av Hammarby Sjö, Danviksklippan och Värmdöleden. Området
har tidigare nyttjats främst som brädgård och som
upplagsområde. Bebyggelse och teknisk försörjning var av låg standard

Arbeten

Evakuering av de tidigare verksamheterna och rivning av
befintlig bebyggelse var i huvudsak avklarade 2007. Eftersom marken var delvis svårt förorenad krävdes omfattande markreningsåtgärder för att kunna nyttja området för
bostadsändamål. 

Henriksdalshamnen

Detaljplanen för Henriksdalshamnen etapp 1 möjliggör uppförande av ny bostadsbebyggelse med ca 880 lägenheter, två förskolor för 2+2 avdelningar samt anläggande av nya publika platser, kajer, lokalgator och park. För en mer detaljerad beskrivning av planförslagets uppbyggnad hänvisas till planbeskrivningen för Henriksdalshamnen Dp 2004-20921-54.

En unik del av sjöstan

Här finns företagen restaurang Pong, Oliodeli Pizzeria, Indian Street Food & Co och  Puls & Träning och Fred’s Kitchen Henriksdalshamnen i Hammarby Sjöstad!

En del av sjöstan!

Här finner du restauranger, soldäck, gym och färjan lägger till här!

I Henriksdalshamnen

Bland de allmänna anläggningarna kan nämnas följande:
Jan Inghes Torg. Ett hamntorg med platsgjutna sittgradänger, utrymme för uteserveringar, småbåtshamn m.m. Henriksdalsallén. Ett händelsestråk med mönstersatt gatsten i olika kulörer, trädplanteringar, konstnärlig utsmyckning m.m. Anders Franzéns varvsby. En mycket populär äventyrslekplats i Henriksdalshamnen i Hammarby Sjöstad.

Henriksdalshamnen!

Vi har under våren 2017 genomfört en utvärdering av
kvalitativa mål i Henriksdalshamnen. De mål som utvärderats
återfinns framförallt i kvalitetsprogrammet för gestaltning,
barnkonsekvensanalysen för området samt i planbeskrivningen.

VAD SOM HÄNT!

Utvärderingen av Henriksdalshamnen visar att majoriteten av de
mål som formulerats i kvalitetsprogram och de övriga
dokumenten kan anses väl uppfyllda. Några förbättringsområden
finns dock enligt nedan. Regattakajen (kajen mot nordväst och farleden) inbjuder inte till vistelse. Mer grönska i form av rabatter och träd efterlyses. Kommentar: Kajens bredd medger inte några planteringar eller träd. Henriksdalsallén är planerad som ett gångfartsområde men är ändå gestaltad på ett sätt som separerar gatan i en del för gående och en del för biltrafik. Kommentar: Av tydlighetsskäl är  Henriksdalsallén nu omskyltad till gata.

En underbar del av

HAMMARBY SJÖSTAD

Detaljplan

Etapp1 – Henriksdalshamnen

Kvalitativa mål

 Utvärderingen av Henriksdalshamnen

Allmän mark

Utformning av Henriksdalshamnen

Planbeskrivning

Henriksdalshamnen med byggstart 2008

En del av
Hammarby Sjöstad

Ansökan medlemskap

Information och regelverk för antagande av nya medlemmar! Endast aktivt medlemskap gäller vid ny medlemsansökan.Aktiv medlem skall inneha båt eller snarast anskaffa båt. Aktiv medlem måste ha sin båt i någon av HBK:s hamn, och/eller vinterplatser. Godkänd båtförsäkring är ett krav, och dessa uppgifter skall anges tydligt på ansökan.Minst förarbevis, är ett krav för ansökan. Tydliga referenser skall anges på ansökan. När klubben godkänt en ny medlem så är denne automatiskt provmedlem i 2 år.

KÖPLATSANMÄLAN till Henriksdalshamnen är STÄNGD!

Vid styrelsemöte 12e juni 2017 togs beslut om att stänga “Kölistan” vid 40 köande. Där är vi nu. Efter fördelning av hamnplatser för säsongen 2018 kan det bli aktuellt att återigen ta emot anmälningar.

Fyll i en ansökningsblankett i  Pdf  alternativt  Word och maila till sekreterare.hbk@gmail.com. Alternativt skicka ansökan med post till: HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB. Till höger ser du bild på restaurang Marina Tapas i Henriksdalshamnen!

Henriksdalshamnen

Henriksdalshamnen

En del av Hammarby Sjöstad här finner du både restauranger, gym och båtliv.

Puls & Träning

Hos oss är det nära till träningsvärk När det är nära till gymmet blir träningen av. Det var grundtanken när Leif och Karin Sager startade Puls & Träning. Det första gymmet öppnade 2006 och idag har vi över 70 gym i Sverige med cirka 30 000 medlemmar. i Sjöstan har vi två gym! Där du kan träna dig i form!

Restaurang Pong

Vi kan med gott samvete påstå att vi har en av Sjöstadens bästa asiatiska bufféer, som vi serverar under både lunch- och middagstid. Här hittar du sushi, thairätter, kinesisk Dim Sum och andra varma och kalla asiatiska specialiteter. Det är helt enkelt ett dignande asiatiskt smörgåsbord!

OlioDeli Pizzeria

Här serveras en av Sjöstadens bästa pizzor. Pizzor, sallader, kebab, a la carte i Henriksdalshamnen. Ring och beställ, eller besök oss för en god måltid. Vi använder alltid fräscha råvaror och vill ge våra kunder det bästa och godaste vi kan. I alla våra goda pizzor ingår tomatsås & ost samt pizzasallad!

Stäng meny
Translate »